Методичні розробки (силабуси)

2023-2024 н.р. 

Силабус Історія та культури України

Силабус Українська мова за професійним спрямуванням

Силабус Іноземна мова

Силабус Безпека життєдіяльності

Силабус Академічні студії

Силабус Логіка

Силабус Інформаційні технології в юридичній діяльності

Силабус Юридична деонтологія

Силабус Історія держави і права зарубіжних країн 

Силабус Теорія держави та права

Силабус Державне будівництво та місцеве самоврядування

Силабус Історія держави і права України

Силабус Судові та правоохоронні органи України

Силабус Римське право

Силабус Конституційне право України

Силабус Кримінальне право України

Силабус Цивільне право

Силабус Адміністративне право

Силабус Міжнародне право

Силабус Митне право

Силабус Фінансове право

Силабус Трудове право

Силабус Господарське право

Силабус Цивільний процес

Силабус Кримінальний процес

Силабус Адміністративний процес

Силабус Право Європейського Союзу

Силабус Складання процесуальних документів

Силабус Господарський процес

Силабус Право інтелектуальної власності

Силабус Податкове право

Силабус Міжнародний захист прав людини

Силабус Правове регулювання транскордонного співробітництва

 

 

2022-2023 н.р.

Силабус Римське право

Силабус Конституційне право

Силабус Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини 

Силабус Фінансове право

Силабус Складання процесуальних документів 

Силабус Право Європейського союзу 

Силабус Цивільне право

Силабус Кримінальне право 

Силабус Житлове право 

Силабус Екологічне право

Силабус Адміністративне право

Силабус Адміністративний процес

Силабус Державне будівництво та місцеве самоврядування

Силабус Аграрне право

Силабус Трудові спори

Силабус Юридична деонтологія 

Силабус Трудове право

Силабус Судові та правоохоронні органи

Силабус Право соціального та пенсійного забезпечення  

Силабус Організація проведення розшукових заходів  

Силабус Міжнародне трудове право  

Силабус Кримінологія

Силабус Кримінальний процес  

Силабус Антимонопольне-конкурентне право

Силабус Антикорупційна політика та антикорупційна стратегія України  

Силабус Правознавство

Силабус Правові засади менеджменту

 

 

 

 

ua ru en