Нормативні документи

Положення ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

  Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

 Положення про перевірку академічних і наукових текстів на плагіат та їх розміщення і зберігання в інституційному репозитарії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 Інструкція про порядок перевірки кваліфікаційних робіт (магістерських/бакалаврських) на плагіат та їх розміщення і зберігання в хмарному сховищі OneDrive

 

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти 

План робочих заходів на 2023-2024 н.р. щодо програми забезпечення якості вищої освіти у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

План робочих заходів на 2022-2023 н.р. щодо виконання програми забезпечення якості вищої освіти у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

 План заходів на 2021-2022 н.р. щодо виконання програми забезпечення якості вищої освіти у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Стратегія інтернаціоналізації ПрАТ "ВНЗ "МАУП"  (2021)

Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020)

 

Придунайська філія ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Концепція діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на період з 2015 по 2025 рр.

Положення про Юридичну клініку "Юридичний альянс" Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Наказ "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору"

Перспективний план масових фізкультурно-оздоровчих заходів і спортивних змагань у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2023 р.

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 2023-2024 н.р.

Перспективний план роботи вченої ради Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2023 р.

 План заходів з реалізації стратегії популяризації української мови на 2023 р.

План підвищення кваліфікації НПП на 2021 р.

План профорієнтаційної роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на ІІ семестр 2023-2024 н.р.

 План профорієнтаційної роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на ІІ семестр 2022-2023 н.р.

План роботи науково-методичної ради Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2023-2024 н.р.

План роботи науково-методичної ради Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2022-2023 н.р.

План роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2023-2024 н.р.

План роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2022-2023 н.р.

 План роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2021-2022 н.р. 

План створення інклюзивного освітнього середовища в Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2023)

Положення про вибіркові дисципліни Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"  (2021)

Положення про відбіркову комісію Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Положення про відкриті навчальні заняття в Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Положення про директорат Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Положення про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни (2022)

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020)

Положення про підвищення кваліфікації НПП Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020)

Положення про порядок визнання у вищій освіті результатів  навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2023)

Положення про порядок відпрацювання студентами Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" пропущених занять (2021)

Положення  про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Положення про Придунайську філію ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Положення про Раду роботодавців у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Положення про розробку Силабусів навчальних дисциплін у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників (2020) 

Положення про тьюторство в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020)

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Програма забезпечення якості вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Стратегія розвитку Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020-2030 рр.)

 

 

Придунайський фаховий коледж ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню) у Придунайському фаховому коледжі ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу у Придунайському фаховому коледжі ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Правила поведінки здобувачів фахової передвищої освіти у Придунайському фаховому коледжі

 

Вчена рада Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

   Положення про вчену раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

 

Науково-методична рада Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

   Положення про Науково-методичну раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  (2020 р.)

 

Студентське самоврядування

   Положення про студентське самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2021 р.)

 

Кафедра права

  Стандарт вищої освіти зі спеціальності 081 Право для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 2022

   Концепція розвитку кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2020-2025 рр. 

   Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри права ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Кафедра економіки та менеджменту

   Концепція розвитку кафедри економіки та менеджменту на 2020/2025 рр. 

    Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 Менеджмент для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

   Концепція розвитку кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2020-2025 рр.

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

 

Академічна доброчесність

   Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

  Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Кодекс академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Виховна робота

  План виховної роботи на 2023-2024 н.р.

Положення про організацію і проведення виховної роботи в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Бібліотека

   Положення про Бібліотечно-інформаційний центр Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   Концепція розвитку Бібліотечно-інформаційного центру Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

 

 

ua ru en