Адміністрація

Ліганенко Ірина Віталіївна – директор Придунайського фахового коледжу ПрАТ «ВНЗ «МАУП», кандидат економічних наук, доцент

Дата і місце народження: 9 червня 1966 р. м. Ізмаїл

Освіта:

– у 1993 році закінчила Одеський інститут народного господарства за спеціальністю «Економічне і соціальне планування», здобула кваліфікацію «Економіст»;

– у 2010 році – закінчила магістратуру ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом» за спеціальністю «Управління навчальним закладом», здобула кваліфікацію керівника підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання);

– у 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук;

– у 2019 році присвоєно вчене звання доцента кафедри менеджменту;

– у 2021 році отримала кваліфікацію «Міжнародний Керівник Категорії Б в галузі Освіти та Науки, згідно з класифікацією ЮНЕСКО» та «Міжнародний Вчитель/Викладач» (за результатами II Міжнародної програми підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників «Разом із Визначними Лідерами Сучасності: Цінності, Досвід, Знання, Компетентності і Технології для формування Успішної Особистості та Трансформації Оточуючого Світу»).

Трудову діяльність розпочала у 1986 р., викладацьку – у 1998 році. Спочатку викладач економічних дисциплін Ізмаїльського Вищого професійного училища №9 м.Ізмаїл; з 2002 року у Придунайській філії МАУП на посаді старшого методиста, начальника учбово-методичного відділу; з 2005 року на посаді заступника директора з навчальної роботи Придунайського інституту МАУП; з 2006 року – заступника директора з навчально-методичної роботи Придунайського коледжу МАУП; з 2007 року заступника директора з навчально-методичної роботи Придунайської філії МАУП (з 2010 року перейме нова на ПрАТ «ВНЗ «МАУП»).

З 2021 року очолює Придунайський фаховий коледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Наукові інтереси: маркетинг, менеджмент, міжнародна економіка.

Захоплення: подорожі, садівництво, рукоділля.

Робочий телефон: (+380482) 5-18-62

Е-mail[email protected]

Наукові праці та публікації: Ліганенко І.В. - автор понад 80 робіт, головні з яких:

– Управління розвитком інвестиційно-будівельної сфери регіону: монографія / під ред. О.В. Захарченка, О.В. Дарушина. Одеса: ОДАБА, 2019. 156 с. (розділ ІІ).

– Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б. Малий і середній бізнес та цифрові платформи: можливості та загрози. European scientific journal of  Economic and Financial innovation. 2021. № 1 (7). URL: https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/120/107

– Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б. Алгоритм створення малих інноваційних виробничих підприємств в умовах прискореного технологічного розвитку. Держава та регіони. 2020. № 5 (116). С.65-71.

– Ліганенко І.В., Боденчук Л.Б. Аутсорсинг: організація і оптимізація витрат праці уу компаніях. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор» 2020. № 5 (61). С.88-92.

– Ліганенко І.В. Методика використання досвіду зарубіжних країн у розробці та просуванні бренду вищих навчальних закладів України / І.В. Ліганенко, А.С. Колісніченко. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. 2020. Вип. 43. С. 138-143.

– Liganenko Irina. Coaching technolodies as a model of development of civil servants : EASTERN EUROPEAN CONFERENCE OF MANAGEMENT AND ECONOMICS Workshop on Social Research May 29, 2020 Р.154-155.

– Ліганенко І.В., Боденчук С.В. Цифровізація бізнес-процесів транспортно-логістичних підприємств. The 3rd International scientific and practical conference “The world of science and innovation” (October 14-16, 2020) Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2020. Р.411-418.

– Ліганенко І. В., Куранда Л. О. Перспективи та реформування системи контролю ефективності використання бюджетних кошті в Україні. Бізнес-інформ. Розділ: Економіка, фінанси, грошовий обіг і кредит. 2020. № 5. С. 349-355.

– Liganenko I.V. Countries with transition economies training manual, «Economy of foreign countries», Education by Y. Kozak, A. Gribincca. KYIY-CHISINAU. 2019. Р. 316 (розділу IV).

– Liganenko I.V. The National Economies in the World Economic System. Training manual, “Economy of foreign countries”, Education by Y. Kozak, T. Shengelia. Kiev-Tbilisi. 2019. P. 206 (розділ І).

– Liganenko Iryna, Olha Frum, Alla Kostyrko, Tetiana Tkachuk. IMPROVIHG STAFF STIMULATION SYSTEMS CAUSAL-CONSEQUENCE APPROACH. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 03, March 2019. Р. 199-206.

– Ліганенко І.В.Управління підприємствами фармацевтичної галузі на основі логістичних підходів. / І. В. Ліганенко, А. С. Надточій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. Вип. 28(2). С. 22-25.  

– Liganenko Iryna, Svitlana Bondarenko, Olga Kalaman, Liubov Niekrasova. Comparison of Methods For Determining The Competitiveness of Enterprises To Determine Market StrategyInternational Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET). 2018. № 9(13). Р. 890-898.

– Bondarenko S., Liganenko I. Background and problem aspects of innovative development the industrial enterprises of Ukraine Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. Riga : «Landmark» SIA, 2018. Vol. 1. Р.23-31.

– Liganenko I.V., Nikishyna O.V., Bondarenko S.A. The development of grape growing and gardening in Odessa region (logistic approach). Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds: колективна монографія / edited byIlliashenko S.M., Strielkowski W. Prague Institute for Qualification Enhancement, 2018. Р.  140-151.

– Liganenko I. The mechanism of functioning of international organizations/ Y.Kozak, I.Liganenko. Chapter 2. Training manual: International organizations: [edited by Y.Kozak, A.Gribincea, O.Sulym] Chisinau-IRIM. 2018. Р.41-58.

– Ліганенко І.В. Мотиваційний механізм інтелектуального підприємництва. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 1(2). С. 14-17. 

– Ліганенко І. В. Ресурсно-компетенційний базис стратегічних змін на виробничому підприємстві. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 237-244.

– Ліганенко І.В. Професійні компетенції керівників структурних підрозділів для забезпечення інноваційної спрямованості стратегії розвитку вищого навчального закладу. Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. 2015. Вип. 42. С. 161-169.

ua ru en