Методичні матеріали

 

 

 

Інститут дистанційного навчання МАУП
(на платформі Moodle)

Авторизуйтесь, щоб увійти до навчального середовища, створеного для здобувачів освіти Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" та орієнтованого насамперед на організацію взаємодії між викладачем та студентами, а також для підтримки очного навчання.

 

 

Оформлення письмових робіт

Титульна сторінка реферату

Титульна сторінка контрольної роботи

Титульна сторінка курсової роботи

Вимоги до змісту реферату

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Вимоги до оформлення курсової роботи

Щоденник проходження практики  

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра спеціальності 073 "Менеджмент" (2021)  

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

 Програма навчальної (ознайомчої) практики спеціальності 081 "Право", освітній рівень "бакалавр" (2023) 

Програма практики на базі юридичних служб органів місцевого самоврядування, органів законодавчої та виконавчої влади, підприємств, установ та організацій спеціальності 081 "Право", освітній рівень "бакалавр" (2023)

 Програма практики в судах, прокуратурі, адвокатурі та нотаріаті спеціальності 081 "Право", освітній рівень "бакалавр" (2023)

Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень "бакалавр" (2021)  

Програма навчально-виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень "бакалавр" (2020)

Програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень "бакалавр" (2021)

Програма виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень "бакалавр" (2020)

 
 

Рекомендації Комітету з питань етики
щодо припинення (обмеження) використання джерел
інформації держави-агресора (30.11.2023 р.)

Рекомендації не накладають заборону на використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях, а є етичними принципами, які мають застосовувати науковці під час проведення досліджень й оприлюдненні їх результатів.

При проведенні досліджень та оприлюдненні їх результатів Рекомендації пропонують керуватися принципом «здорового глузду», ураховувати прагнення української законотворчої спільноти, унормовувати розрив усіх відносин з державами-агресорами, застосовувати підхід незворотності до використання у дослідженнях вищезазначених джерел.

     

 

 

 

ua ru en