Придунайський фаховий коледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП»


Придунайський фаховий колледж ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональної Академії управління персоналом» створено з метою забезпечення на рівні державних стандартів навчальної, методичної, науково-дослідної та виховної роботи з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також вивчення дисциплін державного компонента для одержання атестатів про повну загальну середню освіту.

  Придунайський фаховий коледж МАУП          

  Пріорітети коледжу:  

створення, систематизація, збереження та поширення сучасного знання;

впровадження педагогічних та методичних інновацій;

особистісно-орієнтоване навчання і виховання за програмою «Я – особистість»;

розвиток інтелектуальних здібностей; розвиток у студентів ініціативи та самостійності, формування навичок роботи з людьми;

підготовка фахівців європейського рівня; сучасна матеріальна база.

   Правила прийому до Придунайського фахового коледжу   

   Вступити до Придунайського фахового коледжу   

Адміністрація

Циклові комісії

   

Ліцензування

Установчі та нормативні документи

   

Вступити до Придунайського фахового коледжу

Оплата за навчання

   

Мова освітнього процесу

ОПП, за якими здійснюється підготовка

   

Бібліотека

Матеріальна база

   

Умови доступності закладу для осіб з особливими освітніми потребами

Правила поведінки здобувачів фахової передвищої освіти у Придунайському фаховому коледжі

   

Протидія булінгу (цькуванню) в закладі освіти

Скринька довіри

 

Участь студентів коледжу
у науково-практичних заходах МАН

 

У складі коледжу створено три циклові комісії: з правоохоронної діяльності та права, з загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін, з економіки та менеджменту.

Робота викладачів коледжу спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, забезпечення світоглядних, загальнокультурних і кваліфікаційних потреб особистості, науково-методичне забезпечення дисциплін, кабінетів та самостійної роботи студентів, пошук нових активних форм і методів навчання, впровадження інноваційних технологій, використання комп’ютерної техніки, системи тестів моделювання ситуацій в умовах проблемного навчання, гуманітаризацію освіти і застосування оптимального поєднання форм і методів навчання, самоконтролю за якістю викладання.

Персонал коледжу - це сформований колектив однодумців, що має свої традиції і прагне підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

Основні соціальні функції Придунайський фаховий колледж ПрАТ «ВНЗ «МАУП» – підготовка висококваліфікованих фахівців, адаптованих до умов ринку праці та ринкових взаємовідносин в економіці України, а також:

всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання у студентів професійних навичок, інтересу до обраної спеціальності;

прагнення до глибокого засвоєння студентами професійних навичок, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу;

забезпечення потреб організацій та підприємств України кваліфікованими фахівцями, рівень освіти яких відповідає державним стандартам освіти.

На перший курс коледжу приймаються громадяни України з базовою середньою освітою згідно з умовами прийому.

У 2022 році Придунайський фаховий коледж здійснив перший набір студентів.

Правила прийому до Придунайського фахового коледжу

Вступити до Придунайського фахового коледжу


 

 

ua ru en