Дисципліни вільного вибору студента

Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти, або вибіркові навчальні дисципліни, – це дисципліни, які вводяться вищими навчальним закладом для більш повного задоволення освітніх і кваліфікаційних запитів особи для потреб суспільства, ефективного використання можливостей закладу освіти, врахування регіональних потреб тощо.

Вибіркові дисципліни професійної та практичної підготовки надають можливість більш повного забезпечення освітніх кваліфікаційних вимог на ринку праці, ефективного використання можливостей університету, здійснення поглибленої підготовки за спеціальностями та спеціалізаціями, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності студента та реалізації його освітніх інтересів.

 

Процедура вибору організована у вигляді заповнення анкети відповідно до обраної спеціальності. Будь ласка, уважно прочитатйте вступне слово анкети та заповніть тільки анкету обраної Вами спеціальності!

 Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти за спеціальністю 081 Право

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачами вищої освіти за спеціальностю 073 Менеджмент

 

 

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІІ курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право»  

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІІІ курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право»  

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІV курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право» 

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІІ курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІІІ курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

Обрати вибіркові навчальні дисципліни для студентів ІV курсу ОС «Бакалавр» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 

 

ua ru en