Бібліотека

Бібліотека здійснює інформаційне забезпечення студентів, викладачів, фахівців різних сфер діяльності. Формування бібліотечного фонду розпочалося у 2000 році. Постійна увага до бібліотеки дала можливість створити і розвивати бібліотеку як ефективний та невід’ємний структурний підрозділ Придунайської філії, який відіграє важливу роль у навчальному процесі.

На даний час загальний фонд бібліотеки нараховує понад 17 500 примірників навчальної та наукової літератури на різних носіях інформації. Основний фонд – це універсальне зібрання друкованих видань українською та російською мовами: підручники, навчальні посібники, монографії, наукові періодичні видання, матеріали наукових конференцій, методичні матеріали тощо. Щорічно бібліотека поповнює фонд спеціалізованими періодичними виданнями з питань управління персоналом, психології, права, економіки та інших галузей знань. Книжковий фонд бібліотеки регулярно оновлюється відповідно до ліцензійного профілю навчального закладу та інформаційних потреб усіх категорій користувачів.

Особливо треба відзначити наявність літератури на CD-дисках. Книжки видавництва ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом», перенесені на електронні носії та укомплектовані в тематичні збірки відповідно до напрямків підготовки студентів.

Провідним напрямком роботи бібліотеки є обслуговування читачів.

Видання з основного фонду видаються відвідувачам у читальному залі бібліотеки. Щоб знайти необхідний документ треба звернутись до електронного каталогу книг та періодичних видань (абеткового, тематичного або систематичного), доступного для ознайомлення також у читальному залі або за запитом на адресу електронної пошти ([email protected]).

Крім того, студенти філії отримують вільний та безкоштовний доступ до навчальної літератури на CD-дисках та інших електронних ресурсів.

Для найширшого розкриття фонду, його змісту і ресурсів у бібліотеці організовуються книжкові виставки та викладки, проводяться бібліографічні огляди, готуються списки нових надходжень.

Бібліотека надає також послуги копіювання та роздруківки з електронних носіїв.

 

Фонди бібліотеки

Електронна бібліотека

Виставки

Нові надходження

Графік роботи

Нормативні документи

Наукометрія

Академічна доброчесність

"Придунайська філія МАУП.
Альманах"


 

Нова Книга
(група бібліотеки на Facebook)


Репозитарій

 

Методичні матеріали щодо
оформлення письмових робіт студентів

 

Універсальна десяткова класифікація
(УДК)

Публікації для цитування у виданнях, що індексуються в в Scopus

 

 

 

ua ru en