Академічна доброчесність

Однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах вищої освіти є університетська система забезпечення академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р.)

Нездатність і небажання слідувати кращим світовим практикам в освітньо-науковій діяльності веде до порушень у виконанні професійних обов'язків. Все це шкодить процесам, погіршує відносини між членами університетської спільноти, підриває довіру до якості освіти і досліджень та їх авторитетності, призводить до марної витрати зайвих ресурсів і може завдати втрати іміджу університету. Підвищення авторитетності диплому про здобуття освіти та конкурентоспроможності випускника на ринку праці можливе лише за умови надання освітніх послуг та набуття компетенцій із дотриманням принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, виключення можливості створення умов для отримання неконкурентних переваг здобувачам вищої освіти при навчанні.

Якість та авторитетність результатів наукових досліджень можлива лише за умови чесної реалізації дослідницького процесу без застосування неприйнятних у науковій спільноті практик з фактами порушення академічної доброчесності.

 Нормативна база

   Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII «Про освіту»

   Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII «Про вищу освіту»

   Положення про Національний репозитарій академічних текстів : постанова Кабінету Міністрів України № 541 від 19.07.2017 р.

   Лист Міністерства освіти і науки України «Запобігання окремих проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : Аналітична записка» (від 20.05.2020 р. № 1/9-263)

   Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти» (від 23 жовтня 2018 року №1/9-650)

   Лист Міністерства освіти і науки України «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» (від 15.08.2018 р. № 111-8681)

   Лист Міністерства освіти і науки України «Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти» (від 26 жовтня 2017 року №1/9-565)

   Етичний кодекс ученого України (схвалено Постановою загальних зборів НАН України від 15.04.2009 р. № 2)

   Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Наказ "Про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП""

Кодекс академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

   ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 Організаційні документи

   План заходів щодо поширення принципів та вимог академічної доброчесності у Придунайської філії МАУП на 2020-2021 н.р.

   План заходів щодо ознайомлення науково-педагогічних працівників Придунайської філії МАУП із поняттями та вимогами академічної доброчесності

 

 Методичні матеріали

   Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (лист МОН № 1/9-650 від 23.10.2018 року)

   Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності (SAIUP)

   Про Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) (лист МОН № 1/11-8681 від 15.08.2018 року)

   Навчання студентів академічної доброчесності у бібліотеці ВНЗ: методичні поради / Л.Савенкова, С.Чуканова. - К.: УБА, 2016.

   Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу

   Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності (Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29.10.2019 р., протокол № 11)

   Рекомендації щодо забезпечення принципів академічної доброчесності (укладено підкомісією 303 “Академічна доброчесність” Науково-методичної комісії 15 з організаційно-методичного забезпечення якості вищої освіти Науково-методичної ради МОН у 2016 р.)

Анкета для здобувачів щодо академічної доброчесності

Анкета для студентів II-IV курсів ПФ МАУП щодо якості навчання

Анкета для студентів I курсів ПФ МАУП щодо якості навчання

 Корисна інформація

   Бібліотечна довідка : інформаційні ресурси та навчальні посібники з питань академічної доброчесності, стандарти оформлення посилань в науковому тексті, програмне забезпечення для перевірки текстів на плагіат

   Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.): лист МОН від 23.10.2018 р. № 1/9-650.

   Інфографіка "Що таке академічна доброчесність?"

   Інфографіка "Чи я плагіював? Шкала плагіату”

   Інфографіка "Плагіат та його різновиди. Запобігання плагіату. Оформлення посилань і цитувань в освітніх та наукових роботах" (практикум)

   Інфографіка "Дванадцять типів неоригінальної роботи"

   Академічна культура українського студентства: основні чинники формування та розвитку

   Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти

   Проект сприяння академічній доброчесності в Україні (Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project — SAIUP), що реалізується Американськими Радами з міжнародної освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України та підтримки Посольства США в Україні, має на меті застосовувати спільний досвід США і України для розробки та втілення чотирирічного плану заходів, зміст яких полягає у орієнтації та навчанні студентів, викладачів та адміністраторів навчальних закладів України практичної цінності і важливості академічної доброчесності, наданні ресурсів і плану дій задля їхнього тісного залучення до зміцнення академічної доброчесності в освітньому середовищі.

   Онлайн-курс “Академічна доброчесність для вчителів” на EdEra (До уваги вчителів школи, педагогів закладів професійної та вищої освіти, а також усіх, хто цікавиться питаннями академічної доброчесності!)

   Онлайн-курс "Академічна доброчесність в університеті" на ВУМ online (Для того, щоб кожен студент, викладач, науковець, адміністратор та керівник закладу вищої освіти міг ознайомитися і застосовувати в своїй діяльності принципи академічної доброчесності, був розроблений цей онлайн-курс)

   Десять принципів академічної доброчесності для викладачів (Центр академічної доброчесності, Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні – SAIUP)

   Фейсбук: група “Академічна доброчесність та плагіат“

   Що робити, якщо хочеться (чи наказали) заперечити звинувачення в академічному плагіаті.

 

 

ua ru en