Акредитація та ліцензування

Придунайська філія Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональна Академія управління персоналом” як відокремлений структурний підрозділ Приватного акціонерного товариства „Вищий навчальний заклад „Міжрегіональна Академія управління персоналом”, є закладом вищої освіти, який реалізує відповідно до наданих ліцензій освітньо-професійні програми вищої школи за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" в двох галузях знань за денною та заочною формами навчання:

  • 081 Право
  • 073 Менеджмент

 

Сертифікати та ліцензії

 

Акредитація

   
ua ru en