Кафедра права

   Кафедра права є структурним підрозділом Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом» та здійснює наукову та науково-дослідну діяльність з метою забезпечення ґрунтовної правової підготовки кваліфікованих фахівців юридичного профілю.

   Кафедра забезпечує викладання циклу фундаментальних та професійно орієнтуючих юридичних дисциплін, які формують у студентів глибокі знання в галузі юриспруденції, а також сприяють розробці потрібної загальнотеоретичної та правової бази викладання. Основним напрямком викладацької та науково-дослідної роботи кафедри є загальнотеоретична юриспруденція, актуальні проблеми сучасної держави і права, особливості систематизації права в умовах глобалізації.

  Вагомим здобутком кафедри є навчально-наукова співпраця з Ізмаїльським ВП ГУНП в Одеській області, Ізмаїльською районною державною адміністрацією, Ізмаїльським регіональним центром з надання вторинної безоплатної правової допомоги, Центром надання адміністративних послуг Ізмаїльської міської ради та іншими державними та приватними юридичними установами. На їх базі студенти спеціальності 081 «Право» проходять виробничу практику. Для працівників кафедри притаманне прагнення до постійного професійного росту, яке полягає в постійному підвищенні ними наукового рівня, кваліфікації та рівня педагогічної майстерності.

Проєкт освітньої програми "Право"

 

Організаційна документація

  Організаційна документація  

 

Склад кафедри

  Склад кафедри  

     

Методичні розробки (силабуси)

 

Методичні рекомендації з написання курсових робіт та програми практик

     

Профілі науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах

 

Графік підвищення кваліфікації НПП, які працюють за ОП "Право" на 2023/24 н.р.

     

Студентський науковий гурток кафедри права "Elegantia juris"

 

Навчальна лабораторія
"Зал судових засідань"

     

Репозитарій: фонд кафедри права

 

Сторінка кафедри у Facebook

 

Загалом, кафедра є колективом однодумців, які готові запропонувати абсолютно нові підходи до застосуванням новітніх освітніх технологій, що, зрештою, дозволить мати якісно новий продукт, затребуваний на ринку освітніх послуг. Працівники кафедри беруть активну участь у підготовці наукових публікацій: наукових статей та наукових доповідей на Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

  Викладачі кафедри не лише допомагають студентам в опануванні навчальних програм, але й проводять цікаві пізнавальні зустрічі з працівниками правоохоронних та правозахисних органів. Ключовим завданням кафедри є підвищення наукової підготовки студентів, синтез теоретичних знань з практичними навичками, для забезпечення чого створено навчально-практичну лабораторію «Юридична клініка».

  На кафедрі викладають професіонали, які мають досвід практичної діяльності в органах державної влади, а також в судових, правозахисних та правоохоронних органах. Кафедра активно займається національно-патріотичним вихованням студентської молоді та профорієнтаційною роботою з учнівською молоддю. Головна увага приділяється формуванню та розвитку професійних якостей у студентів, які є майбутніми служителями Феміди.

 

Лабораторія дуального навчання практичного права
Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 

ua ru en