Методичні рекомендації з написання курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи та програми практик

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра (2021)

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи з дисципліни "Менеджмент" (2021)

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи з дисципліни "Основи підприємницької діяльності" (2021)

Методичні рекомендації щодо підготовки, написання та захисту курсової роботи з дисципліни "Управління бізнес-процесами" (2021)

 

ПРОГРАМИ ПРАКТИК

Програма навчальної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень - бакалавр

Програма навчально-виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень - бакалавр

Програма виробничої та переддипломної практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент", освітній рівень - бакалавр

Програма виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент",освітній рівень -бакалавр 

 

ua ru en