Кафедра економіки та менеджменту

Кафедра економіки та менеджменту є випусковою. Науково-методичний та навчальний процес на кафедрі забезпечують11 викладачів, серед яких 4 кандидати наук.

Під час підготовки фахівців реалізуються основні функції освіти: здобуття теоретичних знань, набуття умінь і практичних навичок, орієнтація студентів на розвиток пізнавального потенціалу особистості, їхніх творчих і професійних здібностей з акцентом на самоосвіту. Освітні плани передбачають формування базового циклу підготовки фахівців, дотримання співвідношення між фундаментальними і спеціальними дисциплінами, поєднання обов’язкових та вибіркових дисциплін, безперервну практичну підготовку.

Науково-педагогічний склад кафедри економіки та менеджменту активно та системно працює над підвищенням свого наукового рівня та докладає всіх зусиль для формування високого наукового рівня майбутніх фахівців.

Організаційна документація  

 

 

Склад кафедри

     

Методичні розробки (силабуси)


 

 

Методичні рекомендації з написання курсових робіт, випускної кваліфікаційної роботи та програми практик

     

Тематика курсових та
бакалаврських робіт
студентів


 

Методичні матеріали щодо оформлення письмових робіт студентів


Профілі науково-педагогічних працівників у міжнародних наукометричних базах

 

 

Графік підвищення кваліфікації НПП, які працюють за ОП "Менеджмент" на 2023/24 н.р.

 

Кабінет менеджера-керівника Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 

Схильність до лідерства (анкета для здобувачів спеціальності "Менеджмент")

     

Репозитарій: фонд кафедри економіки та менеджменту

 

Сторінка кафедри у Facebook

     

 

Викладачі кафедри постійно проходять стажування, в Україні та за її межами, готують монографії, мають публікації у вітчизняній та зарубіжній науковій періодиці, в тому числі у виданнях, індексованих у Scopus.

Лише останнім часом викладачі кафедри пройшли онлайн-стажування на базі Університету Collegium Civitas у Варшаві, курси підвищення кваліфікації «Використання сервісів Google для організації і підтримки електронного навчального курсу»,  «Мультимедійна майстерня сучасних освітніх технологій»,  «Сучасні методи  та технології викладання в університеті», «Академічна доброчесність в університеті»,  «Інноваційні підходи до розвитку компетентностей фахівців за умов професійного розвитку»  та ін.

Серед найбільш визначних досягнень кафедри цього періоду – участь науково-педагогічних працівників (зокрема, Ліганенко І. В., Боденчук Л. Б.) у написанні міжнародної колективної монографії «Сучасні підходи до розвитку управління знаннями» у співавторстві з колегами з Європейського Союзу.

Наразі кафедра продовжує розвивати міжнародне співробітництво: протягом 2020 року студенти денного відділення брали участь в роботіПроєкту «Joint Opportunitiesin  Businessfor Youth (JOBS4 Youth)», реалізованого Організацією з розвитку сектору малого та середнього підприємництва (ODIMM) (Республіка Молдова) у партнерстві з Молодіжною громадською організацією «Нове покоління Європи» (м. Кишинів, Республіка Молдова); науково-педагогічні працівники кафедри приєдналися до проєкту «CBC-DEBUS – Інноваційний розвиток підприємницької освіти та стимулювання нового бізнесу в транскордонному регіоні» (м. Тульча, Румунія).

Протягом останніх трьох років кафедра економіки та менеджменту проводить Економічний  марафон «Геймерізація економічної галузі: стан та перспективи»  для школярів м. Ізмаїла та Ізмаїльського району. Головною метою заходу є виявлення обдарованих абітурієнтів, сприяння реалізації їх  здібностей; стимулювання творчого потенціалу студентської молоді; популяризація досягнень економічних та фінансових наук, інноваційних та комп’ютерних технологій. Також викладачі кафедри щороку беруть участь у роботі конкурсу наукових проектів Мала академія наук України та виступають рецензентами робіт школярів.

Для здобуття практичних навичок передбачена практика студентів: навчальна, виробнича, під час якої є можливість закріпити та поглибити набуті теоретичні знання, оволодіти вміннями та засобами організації майбутньої професійної діяльності.

Постійна увага приділяється і науковій роботі студентів. Студенти беруть участь у роботі науково-практичних конференцій як всеукраїнського так і міжнародного рівня,  круглих столах, наукових семінарах, інтелектуальних змаганнях, олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт, організованих філією та іншими закладами вищої освіти.

Наші випускники працюють на підприємствах різних галузей економіки, малого і середнього бізнесу, у державних установах, органах влади і управління, аудиторських фірмах, податкових інспекціях, навчальних закладах, фінансово-кредитних та банківських установах, фіскальних та контролюючих органах та у власному бізнесі.

Фахівці спеціальності «Облік і оподаткування» можуть обіймати посади: головного бухгалтера, фінансового директора; головного спеціаліста; заступника головного бухгалтера, бухгалтера окремих секторів, бухгалтера-експерта; керівника фінансових і економічних підрозділів; аудитора, державного аудитора; податкового інспектора, податкового агента, податкового консультанта; інспектора-ревізора; консультанта з економічних питань, економічного радника; економіста з податків і зборів, із ціноутворення та ін.

Фахівці спеціальності «Менеджмент» можуть обіймати посади: керівників підприємств, організацій, банківських установ, бізнес-установ, малих підприємств.

Запрошуємо абітурієнтів та їхніх батьків завітати до нашого закладу вищої освіти і більше довідатися про спеціальності, ознайомитися з перевагами та перспективами на майбутнє.

Під час зустрічі ви зможете відвідати навчальні аудиторії, а також поспілкуватися з викладачами і отримати відповіді на всі запитання.

 

 

ua ru en