Партнерство зі стейкхолдерами

 

Сучасний стан освіти характеризується не лише особливостями діяльності закладів освіти, а й специфікою взаємовідносин з установами, організаціями та іншими особами, які можуть задавати вектор її розвитку. Важливу роль у сприянні інноваціям відіграє розбудова налагодженого партнерства закладу освіти з ключовими стейкхолдерами.

Стейкхолдери – юридичні та фізичні особи, які мають легітимний інтерес до діяльності ЗВО, залежать від неї та можуть на неї впливати – суспільство, бізнес-партнери, інвестори, об'єднання громадян, громадські організації, співробітники, влада, медіа, міжнародні організації та ін.  

До стейкхолдерів Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» належать: органи державної влади та місцевого самоврядування, роботодавці; здобувачі освіти, які перебувають на стадії вибору закладу освіти; абітурієнти та їх батьки; споживачі освітніх послуг (студенти); випускники закладу; педагогічні працівники тощо. З метою отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів розроблені форми анкет для здобувачів освіти, випускників, роботодавців та батьків тощо.

Спеціальність 081 Право

Спеціальність 073 Менеджмент

МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ ІЗ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ:

- Інформування (прес-релізи, звіти, веб-сайт, соціальні мережі, роздатковий матеріал)                          - Обмін думками (пряма комунікація, переговори, консультації, громадські слухання, круглі столи, конференції, семінари та ін.)                                                                                                                                        - Виявлення думок та інтересів (опитування, анкетування, особисте спілкування)                                  - Участь у заходах, що проводять зацікавлені сторони (наради, тематичні форуми, конференції)      - Спільна діяльність (проекти, заходи, акції, конкурси)

   Отримання періодичного зворотного зв’язку від стейкхолдерів є обов’язковою складовою системи внутрішнього забезпечення якості у Придунайській філії.

Лист від військової частини № 3012 Національної гвардії України

       ПРИНЦИПИ ВЗАЄМОДІЇ Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ 

Придунайська філія дотримується основних принципів взаємодії  із стейкхолдерами, а саме:

   Надання зрозумілої інформації у форматі та мовою, що відповідають потребам стейкхолдерів.

   Попереднє інформування стейкхолдерів про плани та заходи ЗВО.

   Надання інформації доступними способами та каналами, а також у місцях, що зручні стейкхолдерам.

   Прозорий механізм відповіді на запитання, пропозиції або скарги з боку стейкхолдерів.

З метою підвищення  зацікавленості студентів у навчанні та підготовки якісного контингенту кафедри ЗВО проводять заходи, що передбачають залучення стейкхолдерів до організації та реалізації освітнього процесу: участь роботодавців у науково-практичних заходах, у вдосконаленні освітніх програм, у проведенні всіх видів практик на підприємствах, в організації зустрічей студентів з потенційними роботодавцями.

Такі зустрічі дають можливість ознайомити студентів з професійними компетенціями, потребами та вимогами сучасного ринку праці, мотивувати студентів до власного розвитку і самореалізації, що сприятиме їх подальшому працевлаштуванню.

Для Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» важливим є збереження напрацьованих форм партнерства і співробітництва зі стейкхолдерами, можливість спілкування студентської аудиторії з фахівцями-практиками.

ua ru en