СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ НА ТЕМУ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УПРАВЛІННІ ТА ПРАВІ: ІНОВАЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

 

Одним із важливих аспектів підготовки сучасного кваліфікованого фахівця є наукова спрямованість в навчанні. З метою реалізації наукового потенціалу студентської молоді, 09 травня 2024 р. в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відбулась студентська науково-практична конференція. Конференція проходила в двосекційному форматі: Секція 1. Інновації в управлінні як драйвер вітчизняної економіки; Секція 2. Актуальні проблеми національного та європейського права: виклики та перспективи. Загалом, у заході взяли участь 33 здобувача вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 073 Менеджмент та 081 Право. Під час наукової конференції було представлено доповіді, в яких висвітлювались актуальні питання економічної та правової науки.

Учасники конференції розглянули широкий спектр тем, що охоплювали різноманітні аспекти сучасного управління, включаючи стратегічне планування, інноваційний розвиток, управління персоналом та маркетингові стратегії. В рамках другої секції були обговорені актуальні питання правової реформи, прав людини, міжнародного права та правової відповідальності.

Під час презентації доповідей учасники висловлювали свої точки зору, розглядали можливості подальших наукових досліджень у відповідних галузях. Важливим аспектом заходу була можливість молодим науковцям презентувати свої дослідження та отримати зворотний зв'язок від викладачів та здобувачів освіти.

Конференція стала платформою для сприяння академічній взаємодії та стимулювання інтелектуального обміну думками серед студентів та викладачів. Вона сприяла поглибленню знань, розвитку аналітичного мислення та підвищенню професійної компетентності учасників.

#МАУПІзмаїл #MAUPIzmail #МАУП

 

 

 

ua ru en