ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

 

27 червня 2024 року у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" відбулося підсумкове у 2023/24 навчальному році засідання вченої ради.

В порядку денному були розглянуті питання:

1.Результати опитування студентів з питань дотримання академічної доброчесності, вдосконалення процедур академічної доброчесності в філії.

Доповідачка: завідувачка кафедри Дорошева А. О.

2.Політика та процедури врегулювання конфліктних ситуацій (включаючи пов’язаних із сексуальними домаганнями, дискримінацією та корупцією).

Доповідачка: фахівчиня Огнєва О. М.

3.Про внесення змін до освітньо-професійних програм освітнього рівня "Бакалавр".

Доповідачі: Гаранти ОПП Ліганенко І. В. та Федосєєв П. М.

4.Затвердження правил поведінки здобувачів вищої освіти у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП".

Доповідачка: фахівчиня Огнєва О. М.

#МАУПІзмаїл #MAUPIzmail #МАУП

ua ru en