НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЗДОБУВАЧІВ КАФЕДРИ ПРАВА ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій.

09 травня 2024 р. директорка філії вручила сертифікати здобувачам вищої освіти 4 курсу денної форми навчання кафедри права Придунайської філії, які успішно завершили курс «Європейський суд з прав людини: порядок звернення та подання індивідуальної заяви».

Курс тривалістю 30 годин був розроблений старшими викладачками кафедри права Філіповою Н. А. та Ніколенко Л.І.

У рамках курсу були представленні такі теми:

- Загальна характеристика Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

- Європейський суд з прав людини як інститут забезпечення прав людини: історія становлення, порядок організації та діяльності, компетенція;

- Тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод Європейським судом з прав людини;

- Процедура звернення до Європейського суду з прав людини: правове регулювання та умови прийнятності;

- Індивідуальна заява: особливості заповнення формуляру заяви;

- Процесуальні підстави неприйнятності індивідуальної заяви;

- Підстави неприйнятності, пов’язані з юрисдикцією суду та такі, що ґрунтуються на суті;

- Юридична природа рішень Європейського суду з прав людини;

- Правові особливості виконання рішень Європейського суду з прав людини в Україні;

- Практика Європейського Суду з прав людини у сфері свободи від катувань.

#МАУПІзмаїл #MAUPIzmail #МАУП

 

ua ru en