Циклова комісія з загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

 

 

     НАПРЯМИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ    

розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання новітніх технологій, різноманітних інноваційних форм і методів навчання;

формування політичних і соціальних компетенцій, пов’язаних зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень, у функціонуванні демократичних інститутів, регулювати конфлікти ненасильницьким способом;

формування компетенцій, що визначають здатність до життя в багатокультурному та багатонаціональному суспільстві, поширення клімату терпимості, здатність жити з людьми інших культур, мов та релігій, розуміти відмінності, поважати одні одних;

розвиток навичок володіння усним і письмовим спілкуванням, зокрема іноземними мовами;

формування компетенцій, пов’язаних з виникненням інформаційного суспільства, володінням новими технологіями, розумінням їх застосування, здатністю до аналізу й відбору зростаючих обсягів інформації;

формування компетенцій, що реалізують здатність і бажання неперервної, протягом усього життя, освіти як основи підтримання професійної конкурентоспроможності, адаптаційного потенціалу до суспільства, яке змінюється;

координація викладачами дослідницької та наукової роботи, самостійної й індивідуальної роботи студентів.

Склад циклової комісії з загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін:

Байрамова Олена Вікторівна

Городниченко Ірина Сергіївна

Гуменникова Тамара Рудольфівна

Захарченко Олена Василівна

Нестерова Ольга Валентинівна

Приходько Оксана Юріївна

Рященко Оксана Іванівна

Сергєєв Андрій В'ячеславович

Стойков Віталій Павлович

Щоголєва Тетяна Миколаївна

ua ru en