Циклова комісія з права

 

 

     НАПРЯМИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ    

постійне удосконалення методики викладання навчальних дисциплін з урахуванням розвитку освітніх технологій та постійних змін нормативно-правових актів;

орієнтація навчання на актуальні фахові компетентності: уміння аналітично мислити, об’єктивно оцінювати досягнення юриспруденції, логічно та свідомо доводити власну позицію завдяки правовим знанням тощо;

участь у наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з права тощо;

організація на практичних заняттях екскурсій до місцевих судів, прокуратури чи інших органів судової та виконавчої влади;

координація викладачами дослідницької та наукової роботи, самостійної й індивідуальної роботи студентів;

залучення до викладання викладачів-практиків;

підвищення професійної компетентності викладачів через стажування, участь у науково-дослідних проєктах, онлайн-курсах тощо.

 

Клошка Олена Христофорівна

Кулава Марія Костянтинівна

Ніколенко Лілія Іванівна

Філіпова Наталія Андріївна

Стрілець Галина Олексадрівна

 

ua ru en