Циклова комісія з менеджменту

 

 

     НАПРЯМИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ    

дослідження явищ в науці управління як певної цілісності властивих їй елементів з урахуванням усіх наявних взаємозв’язків між ними;

орієнтація навчання на сучасні компетентності – стратегічне мислення, уважність, математичний склад розуму;

забезпечення цілеспрямованого процесу оволодіння студентами системою фінансово-економічних наукових знань, пізнавальних практичних умінь та навичок, формування економічного та управлінського світогляду;

розвиток навичок економіко-математичного моделювання – застосування способів, прийомів економічної науки, прикладної математики та кібернетики, що використовуються для кількісного аналізу діяльності об’єкта господарювання як цілісної системи або її окремих частин;

ефективне розв’язання складних управлінських проблем, що вимагають системного і комплексного підходів;

формування компетенцій студентів щодо ефективного впливу на процеси управління, який забезпечує досягнення поставлених завдань та встановлених цілей;

участь у наукових конференціях, всеукраїнських та міжнародних конкурсах з економіки та менеджменту тощо.

Склад циклової комісії з менеджменту:

Боденчук Лілія Борисівна

Лаврова Ірина Анатоліївна

Ліганенко Ірина Віталіївна

Ліганенко Ксенія Віталїївна

Салієнко Ельвіра Вікторівна

 

ua ru en