Асоціація випускників

Шановні випускники!

Роки професійного становлення та життєвих випробувань відділяють вас від останнього заняття в аудиторії та церемонії вручення дипломів. Але в пам’яті назавжди залишаються студентські роки, які були проведені в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Нашим найбільшим багатством є випускники Філії. Ми завжди пам’ятаємо вас, раді вашим успіхам, пишаємося вашими досягненнями. Тому звертаємось до вас, наші дорогі випускники, незалежно від географії вашого перебування, посад, кар’єрного зросту – залишайтеся нашими, небайдужими до наших свят, проблем, здобутків!

Місія ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: стати каталізатором позитивних змін у підготовці конкурентоспроможного фахівця управління.

У 2020 році наша Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відсвяткує 22-річчя зо дня заснування. За ініціативою групи випускників та за підтримки адміністрації підрозділу при Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» створюється Асоціація випускників.

Мета її створення – об’єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», збереження та примноження його традицій і духовних цінностей; захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, надання можливостей для працевлаштування студентам  під час навчання.

Головними цілями Асоціації є: сприяння ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у підвищенні ефективності використання інтелектуального потенціалу випускників Придунайської філії і розширенні можливостей нашого навчального закладу з питань підготовки й перепідготовки кадрів, вдосконалення підготовки фахівців, яких потребує XXI століття.

Серед цілей Асоціації:

 1. Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», в тому числі з тими, які живуть і працюють за кордоном.
 2. Створення бази даних про випускників різних років для встановлення і розвитку зворотних зв’язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні.
 3. Підвищення престижу Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» як навчального закладу.
 4. Сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв’язків між випускниками Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 5. Залучення випускників до суспільного життя Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 6. Підтримка іміджу та презентація діяльності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», використання досягнень випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Філії.
 7. Зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах України, так і за кордоном.
 8. Сприяння професійній орієнтації й підбору талановитої, творчої молоді для вступу до Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 9. Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування.
 10. Розширення зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами.
 11. Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання. 
 12. Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, розвитку дуальної освіти.
 13. Сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Придунайською філією ПрАТ «ВНЗ «МАУП»з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки фахівців.

 

Ми впевнені, що діяльність Асоціації започаткує важливий етап у розвитку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», а спільні зусилля випускників різних поколінь, використання їх значного потенціалу сприятимуть зростанню його престижу.

 Сподіваємося, що сучасні комунікаційні засоби дозволять нам швидко створити базу даних випускників і забезпечать їхній постійний зв’язок з Придунайською філією ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Запрошуємо усіх, хто пам’ятає і цінує роки, проведені в стінах рідної альма-матер, стати членом Асоціації випускників Придунайської філії Міжрегіональної  Академії Управління Персоналом!

Шановні випускники!
Пропонуємо Вам висловити свою думку про Академію та поділитися власними планами на майбутнє, пройшовши просте коротке опитування за посиланнями, поданими нижче.

Аналіз громадської думки допоможе адміністрації Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" в роботі. Дякуємо за участь!

АНКЕТА Дослідження задоволеності випускників ПФ МАУП навчанням у ЗВО (закладі вищої освіти)

АНКЕТА Дослідження задоволеності випускників якістю освітньо-професійної підготовки у Придунайській фліії

АНКЕТА Працевлаштування випускників філії

Адміністрація Філії щиро дякує усім випускникам, які вже зголосилися поділитися своїми враженнями і спогадами чи залишити побажання та напутні слова своїм послідовникам

 

Ніколаєва Марія Михайлівна

Дякую за привітання та за все! Я Вам дуже вдячна за Вашу допомогу та чудове ставлення! Мені дуже сподобалося вчитися! Це були чудові 5 років, наповнені прекрасними емоціями завдяки спілкуванню з однодумцями та викладачами, які щодня прищеплювали мені любов до майбутньої професії. Щодень я ходила на навчання, як на свято!
Попереду - магістратура!

 

Арабаджі Світлана Федорівна

Я училась в Придунайском филиале с 2009 по 2013 гг. на стационаре, после чего продолжила обучение на заочном отделении. Специальность: "Учет и аудит".

Хочу поблагодарить всех преподавателей, которые с нами работали за все время обучения.

Спасибо нашему куратору Даки Наталье Ивановне. О Вас у меня остались только самые теплые воспоминания.

Также хочется отметить чету Боденчуков, прекрасные преподаватели и замечательная супружеская пара.

Огромное спасибо Косцовой Ирине Федоровне, с которой мы до сих пор поддерживаем отношения. Спасибо Вам за наше морально-нравственное воспитание.

Я считаю, что я многим обязана своему научному руководителю по дипломной работе - Мурашко Ирине Сергеевне. Спасибо за непосильный вклад в написание дипломной.

Ну и не могу, разумеется, не отметить тех титанов, на плечах которых держится репутация и имидж вуза, - Лиганенко Ирину Витальевну и Гуменникову Тамару Рудольфовну. 

Процветания и успехов!

 

Аврамідіс Олена Георгіївна

Поступила в Межрегиональную Академию управления персоналом в 2003 году на IV курс факультета переподготовки “Учет и аудит“,  который закончила в 2004 году, получив диплом о присвоении квалификации бухгалтера.

Работаю по специальности начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером управления социальной защиты населения Измаильской районной государственной администрации уже более 20 лет.

 В далеком 1997 году молодежь брали на работу с большим удовольствием, нам передавали свой профессиональный опыт коллеги старшего поколения. Но время неумолимо шло вперед, выдвигая новые задачи, поэтому пришлось снова учиться, доказывать, что ты соответствуешь занимаемой должности. Теперь “молодежь” работает начальниками отделов и передает свой опыт новому поколению. 

Эта связь поколений хорошо прослеживается на примере моей семьи: я бухгалтер во втором поколении. Моя мама 45 лет проработала главным бухгалтером в строительной организации. У меня растет дочь Дарья. Если она изъявит желание стать продолжением семейной династии, возражать не буду.

Свои студенческие годы в Придунайском филиале вспоминаю с удовольствием. Учиться было интересно, хотя предметы были сложные. Просто преподавательский состав - профессионалы своего дела, внимательные к студентам. Лекции всегда были  лаконичные и интересные.

Госбюджет нам читала начальник госказначейства Гирнык Вержина Андреевна, профессионал с большой буквы. На тот период она все знала о бухгалтерском учете в бюджетных организациях. Остальные лекции читались по учету на производстве и малых предприятиях

… Даже не верится, что прошло более 20 лет.

Хочу поздравить с юбилеем Придунайский филиал МАУПа и от души пожелать, чтобы Академии выпустила еще много замечательных и талантливых специалистов своего дела, чтобы каждый день, проведенный студентами и преподавателями в Академии, дарил массу ярких эмоций, интересных познаний, приятных знакомств  и творческих идей.

С уважением, Елена Георгиевна

Варламов Микита Михайлович

Я окончил Придунайский филиал Межрегиональной Академии управления персоналом в 2008 году и получил высшее образование по направлению подготовки «Право» (квалификация - бакалавр права). Затем поступил на специалиста и получил соответствующий диплом.  

Годы обучения в МАУПе были яркими и счастливыми. Особую благодарность хотелось бы выразить куратору нашей группы – Стрелец Галине Александровне, которая, на мой взгляд, вкладывает в своих студентов сердце и душу. Просто удивительно, как Галине Александровне удалось сохранить завидное спокойствие, вежливость, такт и женственность, учитывая занимаемые ею ранее должности (в прошлом, насколько мне известно, Галина Александровна – подполковник милиции). 

Очень запомнились лекции по уголовному и гражданскому праву, лекции по психологии, которые у нас преподавала нынешний директор Придунайского филиала МАУП Гуменникова Тамара Рудольфовна.

После окончания МАУПа я около года работал юристом в Высшем профессионально-техническом училище № 9. С апреля 2010 г. по настоящее время работаю юрисконсультом и являюсь ответственным за ведение кадровой работы в управлении одного из градообразующих предприятий города –  Измаильском центральном рынке.

Обучение в МАУПе дало мне возможность построить и продолжать развивать свою карьеру в области юриспруденции, за что я очень благодарен руководству и преподавателям этого замечательного учебного заведения!!!

Уважаемое руководство, преподавательский состав и персонал Придунайского филиала МАУП, хочу поздравить с 20-летием!  А нынешним студентам хочу пожелать бодрости духа и целеустремленности в учебе, желания учится, в последующем работать во благо общества и быть профессионалами своего дела! 

С уважением, Ваш бывший студент Никита Варламов

Димченко Костянтин Геннадійович

Я - громадський діяч, блогер, працюю головним спеціалістом сектору з юридичного забезпечення апарату Ізмаїльської райдержадміністрації

У Придунайську філію МАУП вступив у 2014 році за спеціальністю «Правознавство» за напрямком підготовки «Комерційне та трудове право». Закінчив навчання у 2019 році.

Не шкодую, що вступив до МАУП. Викладачі  з повагою ставляться до мене як до студента. Усі – майстри своєї справи та порядні люди.

Дуже вдячний професорсько-викладацькому складу Придунайської філії МАУП на чолі з професором Тамарою Рудольфівною Гуменниковою за роки навчання. Планую продовжувати навчання у магістратурі за напрямом «Право».

Бажаю всім викладачам і студентам Придунайської філії МАУП  міцного здоров'я, щастя, успіху, розвитку та усього найкращого.

З повагою, Димченко Костянтин

Корнєва Галина Іванівна

В 2006 году я закончила Академию, получив диплом специалиста специализация «Учёт и аудит». Работала главным специалистом в Измаильском объединённом управлении Пенсионного фонда Украины. В 2011 году получила должность начальника отдела.

Очень благодарна педагогическому коллективу Академии за приобретенные во время обучения знания и навыки, которые применяю на практике каждый день в моей работе. Особая благодарность Боденчук Лилии Борисовне и Косцовой Ирине Фёдоровне.

Сердцем и душой учебного заведения всегда была и остаётся директор филиала профессор Тамара Рудольфовна Гуменникова, поэтому обращаюсь непосредственно к ней: от души желаю, чтобы ВУЗ под Вашим руководством продолжал выпускать замечательных и талантливых специалистов своего дела, чтобы в стенах Академии у преподавателей всегда была возможность полной самореализации, а у студентов – возможность получить необходимые знания и накопить отменный опыт практики.

С признательностью,  Галина Корнева

Кравченко Наталя Семенівна

У Придунайській філії МАУП навчалася з 2001 по 2004 рік за спеціальністю «Митне та господарське право», після навчання отримала диплом спеціаліста.

Добре пам’ятаю першого ректора Морія Григорія Прокоповича, який турбувався про кожного студента.

Хоч я давно завершила навчання, але із задоволенням спостерігаю за всіма подіями, що відбуваються у філії. Хочу відзначити, що вражена темпами розвитку вузу. Придунайська філія сьогодні – передовий навчальний заклад у нашому регіоні!

Я дуже задоволена знаннями, які отримала в Академії. Завдяки їм працюю державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Навчальному закладу, моїй alma-mater, бажаю процвітання, наснаги та успіхів у всіх справах, які вирішуються!

Хай щастить викладачам і студентам! Здоров’я, радощів, натхнення!

Із сердечним привітанням, Наталя Кравченко

Мартиненко Юлія Анатоліївна

Обучалась в Придунайском филиале МАУП в  2004 - 2009 гг. по специальности «Менеджмент внешнеэкономической деятельности»,  получила квалификацию менеджера. Работала в грузоперевозочной  фирме. Сейчас нахожусь  в декретном отпуске.

Годы учебы были очень  интересными, познавательными, радостными. Я получила знания, которые помогают с уверенностью идти по жизни, обрела друзей, ставших моей семьей,  научилась двигаться  вперед к цели и мечтам. Воспоминания об Академии и педагогическом коллективе самые теплые, светлые.

От всей души желаю коллективу Придунайского филиала МАУП крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания!

С уважением,  Мартыненко Ю.А.

Бічуч Наталя Борисівна

Без сомнений, студенческие годы прекрасны. Это молодость, новые встречи и знакомства. Мы находим себя в новом облике. Это время открытий, стремлений, самореализации, которое навсегда остается в памяти.

Я поступила в Придунайский филиал МАУП в 2002 году на специальность «Менеджмент организаций». Мы были первые студенты, которые учились на дневной форме обучения, и, конечно, внимание к нам было особое. Преподаватели старались сделать лекции интересными, все доступно объясняли, делились своими профессиональными знаниями и опытом сверх учебной программы и сумели привить интерес даже к скучным дисциплинам. Именно благодаря преподавательскому коллективу мы получили достойное образование. Сейчас, годы спустя, это начинаешь ценить все больше и больше. С особой теплотой вспоминаю лекции Шевченко Татьяны Николаевны, Гуменниковой Тамары Рудольфовны, Силичевой Натальи Евгеньевны и многих других талантливых преподавателей. Они сумели сделать процесс обучения по-настоящему увлекательным.

К слову, Придунайский филиал МАУП был еще и моим первым местом работы. Будучи студенткой, я работала лаборантом кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита. С 2006 года я работаю в Измаильской районной государственной администрации. Полученные знания, умение работать и общаться помогли мне проявить себя на разных должностях в структуре администрации, в том числе в течении трех лет занимать должность начальника отдела ведения Государственного реестра избирателей.

Я благодарна Придунайскому филиалу МАУП за знания и опыт, который мы получили в его стенах. Это позволяет нам смело идти по жизни, не бояться трудностей и всегда верить в лучшее!

С уважением, Наталия Бичуч (Данукалова)

Перегняк Ігор Володимирович

У Придунайській філії МАУП отримав диплом спеціаліста за спеціалізацією «Митне та господарське право» у 2007 році та диплом магістра за спеціалізацією «Управління навчальними закладами» у 2013 році.

Ні дня не шкодую, що навчався  в МАУПі. Викладачі завжди ставились з повагою до мене як до студента. Усі вони – майстри своєї справи та порядні люди.

МАУП дав мені можливість розвиватися, використовувати знання під час виконання службових обов’язків у прикордонній службі. На базі освіти, яку я отримав, поступив до аспірантури Ізмаїльського державного гуманітарного університету.

Дуже вдячний професорсько-викладацькому складу Придунайської філії МАУП за роки плідного навчання.

Бажаю всім викладачам і студентам Придунайської філії МАУП успіхів у роботі та навчанні, а головне - мирного неба над головою.

З повагою, Ігор Перегняк

Поглубко В'ячеслав Семенович

Выпускник Придунайского филиала МАУП 2011 года по специализации «Административный менеджмент». По окончании учёбы работал супер-вайзером в АВ In Bey.

На данный момент работаю в Англии менеджером в Delivery Company.

Очень доволен, что закончил учебное заведение, которое дало мне широкие возможности для самореализации.

Всему профессорско-преподавательскому и студенческому коллективу Придунайского филиала МАУП желаю полнейшей реализации своих способностей профессиональных амбиций.

С уважением,  Вячеслав Поглубко

Стогнієнко Наталя Володимирівна

У Придунайській філії МАУП отримала диплом спеціаліста з правознавства (2017) та закінчила Військову кафедру (2016).

Завдяки отриманим знанням склалася моя кар’єра.

Зараз працюю на посаді директора в КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат – військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» та маю військове звання «Лейтенант». У закладі здійснюється спеціалізоване навчання з поглибленим вивченням допризовної, фізичної підготовки в обсязі державного стандарту для обдарованих дітей соціально незахищених категорій, у тому числі для дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Шановна Тамаро Рудольфівно, всі викладачі та адміністрація Придунайської філії Міжрегіональної академії управління персоналом! Із задоволенням звертаюсь до вас зі словами вдячності за сумлінну працю та відданість професії. Саме ви навчили основам управління та керівництва. Хочеться висловити щиру подяку всьому викладацькому складу, який неухильно та сумлінно, з великою зацікавленістю викладає студентам такі складні предмети як: теорія держави і права, кримінальне, трудове, господарське, цивільне, конституційне та міжнародне право.

У ці нелегкі часи для нашої країни ви виховуєте справжніх захисників правосуддя та закону, творців нової європейської держави, фахівців міжнародного рівня.

Саме завдяки Вам, шановна Тамаро Рудольфівно, та викладачам МАУПу,  більшість випускників закладу займають керівні посади  в органах влади міського та обласного значення, гідно несуть звання випускника Міжрегіональної академії управління персоналом.

Хотілося б також звернутись до нинішніх студентів Академії, котрі зараз тільки розпочинають свій професійний шлях. Будьте старанними та наполегливими в досягненні своєї мети. Диплом МАУП – це ваша перепустка до гідної праці та економічної незалежності. Ви є надією на становлення України як  правової держави з розвиненою  інфраструктурою.

З повагою, Наталія Стогнієнко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ua ru en