Історія Придунайської філії

Придунайська філія МАУП відкрита у грудні 1998 року в місті Ізмаїлі.

Згідно з договором між Міжрегіональною Академією управління персоналом та ВПУ № 9 про співробітництво від 28 грудня 1998 р. був створений Ізмаїльський навчально-консультаційний центр МАУП на базі Ізмаїльського вищого професійного училища № 9.

Згідно з листом № 15/444 від 30.03.2000 року для розширення можливостей мешканців міста Ізмаїл в одержанні вищої освіти виконком Ізмаїльської міської ради дав згоду на відкриття Придунайського відділення МАУП у м.Ізмаїлі. На посаду директора відділення був призначений професор, академік Морій Григорій Прокопович.

Наказом Міжрегіональної Академії управління персоналом № 3228-о від 20 липня 2000р. ліквідовано Ізмаїльський НКЦ, створений на базі Ізмаїльського вищого професійного училища №9, у зв’язку із створенням у м.Ізмаїлі Придунайського відділення Академії (Положення про Придунайське відділення затверджене президентом МАУП Г.В. Щокіним, протоколом №10 від 10.05.2000р.).

Виконавчий комітет Ізмаїльської міської ради звернувся з проханням до Міністра освіти і науки України − Кременя В.Г. про реорганізацію Придунайського відділення в Придунайську філію МАУП, яка й сьогодні продовжує функціонувати. Директором філії з 03 січня 2006 року призначена доктор педагогічних наук, в.о. професора Гуменникова Тамара Рудольфівна.

Метою діяльності Придунайської філії МАУП, є поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів акціонерів для розвитку системи освіти на Півдні України, розбудови України як демократичної, правової, високорозвинутої держави, сприяння всебічному розвитку людини, забезпечення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу, задоволення потреб суспільства і держави у вихованні та розвитку обдарованих, талановитих і здібних громадян, підвищення освітнього рівня громади, забезпечення підприємств, установ організацій кваліфікованими фахівцями, розробка і впровадження на госпрозрахунковій основі обґрунтованих рекомендацій щодо ефективного управління людськими ресурсами та бізнесом, підготовка кадрового потенціалу управління і підприємництва.

Придунайська філія МАУП здійснює підготовку фахівців у відповідності до державних стандартів освіти, а також за вимогами Міжнародної Конвенції про підготовку, дипломування менеджерів, бухгалтерів, юристів, психологів, що дозволяє видавати їм дипломи державного і міжнародного зразку.

Сьогодні МАУП є лідером у сфері недержавної освіти в Україні. Академія має ліцензію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (Ліцензія АВ №617439 від 24.04.2012), в тому числі на надання освітніх послуг іноземним громадянам, та акредитована за IV (вищим) рівнем за всіма ліцензованими спеціальностями і видає дипломи державного зразка. 
МАУП включена до Світової бази даних про вищу освіту, що регулярно видається Міжнародною асоціацією університетів під егідою ЮНЕСКО. 
Міжрегіональна Академія управління персоналом знаходиться в м.Києві – столиці України, одному з наймальовничіших і найбільш зручних для життя міст Європи з майже тримільйонним населенням.

 Тлумачення символіки МАУП: емблема та прапор

 

Придунайська філія ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіональної Академії управління персоналом" є центром управлінської освіти, науки і культури півдня Одеської області. Авторитет навчального закладу підтверджено багаторічною практикою підготовки фахівців з менеджменту, правознавства, економіки та психології, які успішно працюють на підприємствах нашої країни та за її кордонами.

Переглянути ›› 

Пропонуємо унаочнити знайомство з нашим закладом вищої освіти, переглянувши ілюстрований часопис «Придунайська філія МАУП. Альманах», який відображає перебіг подій, що складають життєпис Придунайської філії – і будні, і свята: в аудиторіях та у спортзалі, на зборах студентського активу та на екскурсіях, під час навчально-виробничої практики та випускних екзаменів.

Запрошуємо шановних читачів та абітурієнтів погортати сторінки нашого насиченого освітнього процесу: ознайомитись з науковими дослідженнями, виховними заходами, креативними студентськими здобутками, – аби переконатись, наскільки повноцінно ми працюємо, надаючи якісну освіту тут і зараз, тому що майбутнє країни – за молоддю!

 

 

ua ru en