Організація навчального процесу у Філії: оцінка студентів

За ініціативи студентської ради самоврядування Придунайськоі філіі МАУП студентам ІІ-ІV курсів денної форми навчання було запропоновано відповісти на запитання щодо організації навчального процесу в закладі вищої освіти.
В опитуванні взяли участь 72 студенти.
У цілому вони позитивно оцінюють організацію навчального процесу в навчальному закладі. Так, 97,2% опитаних відмітили, що в процесі вивчення наукових курсів були доступні методичні матеріали з навчальної дисципліни. Засвоєнню навчальних дисциплін сприяло те, що під час лекцій викладачі використовували інтерактивний (діалоговий) спосіб із зворотнім зв‘язком, про що повідомили 97,2% студентів. Основними формами проведення семінарських та практичних занять були виступи студентів з підготовленими доповідями перед аудиторією (відмітили 53,4% опитаних), дискусії та групові обговорення питань заняття (31,5% студентів), а також виконання творчих інтерактивних завдань (12,3%). Індивідуальні завдання студенти виконували у вигляді рефератів — 57,5%, підготовці власних проектів —12,3%, складання конспекту з додаткової теми — 11%, роботі з науковими джерелами —9,6%. На жаль, активне використання технічних засобів визначили лише 9,7% опитаних, епізодичне —79,2%. Критерії оцінювання були зрозумілі, про це свідчать 95,8% відповідей студентів. На запитання «Як Ви вважаєте, чи допоможуть знання, вміння та навички, отримані під час вивчення дисциплін, у майбутній професійній діяльності?» позитивно відповіли 95,3% студентів ІІ-ІV курсів Придунайськоі філіі МАУП.

ua ru en