Дні відкритих дверей

 

День відкритих дверей

      У цей день абітурієнти і їхні батьки зможуть особисто поспілкувалися з викладачами, методистами та керівництвом Академії, розпитати їх про умови та вимоги до навчання, а також познайомитися з матеріально-технічною та науково-методичною базою Придунайської філії МАУП. До послуг абітурієнтів  спеціалізовані аудиторії: зала  засідань суду,  комп’ютерний клас, спортивний зал.

      Майбутні студенти матимуть можливість переконатися, що в процесі навчання в філії вони зможуть засвоїти фундаментальний цикл гуманітарних, і соціально-економічних дисциплін, отримати сучасні знання з цілого ряду практично-орієнтованих предметів, зокрема,  з юридичних дисципілн мистецтва переконувати та здійснювати юридичний супровід інших. І найголовніше, в Академії студенти вчаться застосовувати набуті  компетенції для  побудови власної професійної кар’єри та  особистісного розвитку.

    У День відкритих дверей абітурієнти можуть отримати знижку в оплаті за навчання при вступі в МАУП. Знижки діють на суму, яка перераховується на рахунок Академії.

 

         План проведення Днів відкритих дверей у Придунайській філії МАУП:

 

 Графік днів відкритих дверей

Тел. приймальної комісії: (04841) 77-903

 

Завітайте до нас!

Особисте знайомство та візуалізація мрії

 краще за будь-яку розповідь.

 

 

Ми продовжуємо надавати інформацію абітурієнтам 2018 року, яка , на наш погляд, необхідна їм та їх батькам, щоб 1 вересня 2018 року тримати в руках омріяний студентський квіток. Сьогодні ми розкажемо про документи, які необхідні для вступу до ВНЗ у 2018 році.
      У 2018 році вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі.

                Це правило не стосується осіб, які:

 • мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі або право на зарахування за квотами-1 або квотами-2;
 • мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в атестаті та у сертифікаті ЗНО;
 • подають іноземний документ про освіту;
 • подають документ про повну загальну середню освіту, виданий до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

Зазначені особи подають документи тільки в паперовій формі.

Також у паперовій формі подаються документи у разі відсутності в Єдиній базі відомостей про документи про середню або вищу освіту, які є підставою для допуску до участі в конкурсі або у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтверджених довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних або юридичних осіб не обмежується.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн на сайті http://ez.osvitavsim.org.ua(реєстрація електронних кабінетів вступників на сайті почнеться 2 липня та закінчиться о 18 год. 00 хв. 25 липня).

Подання заяви в електронній формі

Під час подання електронної заяви вступник зазначає такі дані та завантажує наступні документи:

 • зазначає адресу електронної пошти, до якої має доступ;
 • зазначає номер, пін-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;
 • зазначає серію та номер атестата про повну загальну середню освіту;
 • зазначає середній бал додатка до вказаного атестата, обчислений за 12-бальною шкалою;
 • завантажує скановану копію (фотокопію) додатка до документа про повну загальну середню освіту;
 • завантажує скановану копію (фотокопію) кольорової  фотокартки  розміром 3 х 4 см, що буде подаватись до вищого навчального закладу.

          У випадку подання заяви в електронній формі оригінали документів подаються вступником лише один раз під час виконання вимог до зарахування (у випадку, якщо вступник рекомендований до зарахування до вищого навчального закладу).

Під час виконання вимог до зарахування вступник зобов’язаний подати особисто наступні документи:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • оригінал документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додаток до нього;
 • оригінал військового квитка або приписного свідоцтва (для військовозобов’язаних), крім передбачених законодавством випадків;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання 2016, 2017 та 2018 років, крім сертифікатів з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Сертифікати ЗНО з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише за 2018 рік;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.;
 • інші документи, якщо це передбачено правилами прийому вищого навчального закладу.