Альтернатива ЗНО

Ситуація 1

     Ви не здавали ЗНО, але маєте диплом кваліфікованого робітника.

     Ви можете вступати до технікумів на 2 курс (денна або заочна форма навчання) на підставі диплому кваліфікованого робітника на споріднену або неспоріднену спеціальність (термін навчання 2-3 роки, залежить від спеціальності).

     Випускники технікумів одержують диплом молодшого спеціаліста та приймаються до МАУП за спорідненою галуззю на скорочений термін підготовки - на 3 курс. Термін навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 2 роки (денна форма) або 2 роки 6 місяців (заочна). Або за неспорідненою галуззю – на 2 курс. Термін навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 3 роки (денна форма) або 3 роки 6 місяців (заочна).

Ситуація 2

Ви не здавали ЗНО, але маєте диплом молодшого спеціаліста.

    Ви можете вступити до Придунайської філії МАУП на 2 або 3 курс (денна або заочна форма навчання) на підставі диплому молодшого спеціаліста на споріднену спеціальність (термін навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 2 роки (денна форма) або 2 роки 6 місяців (заочна), на неспоріднену спеціальність (термін навчання до освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр становить 3 роки (денна форма) або 3 роки 6 місяців (заочна).

Набори проводяться за спеціальностями:

-    Право

 • - Менеджмент
 • - Облік і оподаткування
 • - Маркетинг
 • - Економіка
 • - Психологія

 

Ситуація 3

Якщо Ви з будь-яких причин не склали ЗНО або набрали недостатню кількість балів для вступу, у Вас все таки є можливість вступити до вищого навчального закладу !

Отримання вищої освіти без ЗНО

Метою спільної програми Університету менеджменту у Варшаві (Польща) та МАУП є підготовка конкурентоспроможних спеціалістів згідно з європейськими стандартами, а також адаптація українських студентів до життя та роботи у європейському демократичному суспільстві.

Інтегровані навчальні плани МАУП та Вищої Школи Менеджменту в місті Варшава (Польща), лекції та семінари від кандидатів та докторів наук, актуальні знання та вміння – все це робить процес навчання ефективнішим.

Аби отримати консультацію по всіх питаннях щодо отримання сучасної європейської освіти у зручній формі та без складання ЗНО - зареєстуйтеся на сайті http://bezzno.maup.com.ua/

Вища освіта без ЗНО

Міжрегіональна Академія управління персоналом запрошує абітурієнтів на навчання за освітніми програмами без ЗНО, а саме - здобуття вищої освіти за спільної програми Університету менеджменту у Варшаві (Польща) та МАУП. Сертифікат ЗНО для вступу до Університету менеджменту не потрібен! Зарахування відбувається на основі атестату про повну середню освіту та за результатами співбесіди. 

Закінчивши перший курс в освітньому центрі, кожен студент може обрати навчання на другому курсі в МАУП, або продовжити навчання до ступеню бакалавра в Польщі. 

Навчання за такими спеціальностями:

 • Право (магістратура) - NEW!
 • Економіка (магістратура) - NEW!
 • Політологія (магістратура) - NEW!
 • Психологія (магістратура) - NEW!
 • Соціологія (магістратура) - NEW!
 • Туризм (магістратура) - NEW!
 • Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії (магістратура) - NEW!
 • Управління бізнесом
 • Політологія
 • Філологія
 • Правознавство
 • Управління персоналом
 • Облік і аудит
 • Країнознавство

Сфера діяльності випускників може бути досить широкою: від банківських і фінансових організацій до великих і середніх фірм та підприємств на ринку Європи.

Університет менеджменту (WSM w Warszawie) в м.Варшава

був заснований в 1995 році й зараз є одним із авторитетніших університетів Польщі, який готує бакалаврів та магістрів суспільних наук, менеджменту та правознавства. Навчальний заклад надає освіту за двома формами: очною та заочною. По закінченню навчання кожен студент отримує диплом державного зразка, відповідний всім стандартам ЄС.

Університет менеджменту в Варшаві – це перший приватний ВНЗ у Польщі, що почав приймати студентів на навчання без вступних іспитів. З 2015 року для того, щоб вступити до Університету, потрібно лише пройти співбесіду. Представники ВНЗ говорять, що це робиться виключно для того, щоб визначити потреби майбутніх студентів.

Випускників WSM можна зустріти в багатьох приватних компаніях та державних установах Польщі, Чехії, Німеччини та інших країнах ЄС. Багато з них працюють на управлінських та виконавчих посадах або ж почали свій власний бізнес. Випускники високо цінують якість знань та практики в Університеті. Вони підкреслюють професіоналізм викладачів, актуальність навчальних програм та отриманих навичок, які вони активно використовують у своїй професійній діяльності. Переважна більшість випускників Вищої Школи Менеджменту в Варшаві легко знаходять роботу за кордоном завдяки ґрунтовній підготовці та відповідності диплому вимогам ЄС.

Навчання у Польщі

Як відомо, Польща є членом ЄС з 2004 року. Це індустріальна країна з економікою, що динамічно розвивається. За останні роки багато студентів з України обирають для навчання саме польські ВНЗ, бо ціни в них доступніші, ніж в університетах інших країн Євросоюзу, а якість отриманих знань – на високому рівні.

На даний час приєднання України до Болонського процесу і до спільного європейського освітнього простору надало можливість для налагодження прямих освітніх, наукових та культурних зв’язків з навчальними закладами Євросоюзу, інтеграції навчальних планів та освітніх програм.

 

Абітурієнти мають надати наступні документи:

1. Ксерокопя атестата – 1 прим.

2. Ксерокопія додатку до атестата  (перелік предметів з оцінками) – 1 прим.

3. Ксерокопія паспорту – 1 прим.

4. Ксерокопія закордонного паспорту (за наявності) – 1 прим.

4. фото 3х4.

 

Річна вартість навчання складається з оплати навчання в МАУП згідно обраній спеціальності + 300 євро за рік.

Відкрий себе в МАУП!

Ласкаво запрошуємо до нашого вищого навчального закладу!