Академічна доброчесність

Однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості у закладах вищої освіти є університетська система забезпечення академічної доброчесності, яка визначає загальноприйняті світовою спільнотою стандарти здійснення освітньої та наукової діяльності здобувачами вищої освіти і співробітниками університету й створює середовище нульової терпимості до порушень академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин.

Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень (відповідно до Статті 42 Закону України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 р.)

Нездатність і небажання слідувати кращим світовим практикам в освітньо-науковій діяльності веде до порушень у виконанні професійних обов'язків. Все це шкодить процесам, погіршує відносини між членами університетської спільноти, підриває довіру до якості освіти і досліджень та їх авторитетності, призводить до марної витрати зайвих ресурсів і може завдати втрати іміджу університету. Підвищення авторитетності диплому про здобуття освіти та конкурентоспроможності випускника на ринку праці можливе лише за умови надання освітніх послуг та набуття компетенцій із дотриманням принципів академічної доброчесності та етики академічних взаємовідносин, виключення можливості створення умов для отримання неконкурентних переваг здобувачам вищої освіти при навчанні.

Якість та авторитетність результатів наукових досліджень можлива лише за умови чесної реалізації дослідницького процесу без застосування неприйнятних у науковій спільноті практик з фактами порушення академічної доброчесності.

Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат

Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРАТ «ВНЗ «МАУП»

План заходів щодо поширення принципів та вимог академічної доброчесності у Придунайської філії МАУП на 2020-2021 н.р.

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Інфографічний додаток "Що таке академічна доброчесність?"

ГЛОСАРІЙ ТЕРМІНІВ відповідно до Статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту»

Анкета для здобувачів щодо академічної доброчесності

Анкета для студентів II-IV курсів ПФ МАУП щодо якості навчання

Анкета для студентів I курсів ПФ МАУП щодо якості навчання

ua ru en