Правила прийому

   ВСТУПНИКАМ 2022   

   Національний мультипредметний тест   

Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

    Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

     Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1098 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 листопада 2021 року за № 1542/37164.

   Анкета-опитувальник випускника 2022   

  Правила прийому до ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 2022  

Таблиця 10

- Перелік акредитованих освітніх програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Таблиця 11

- Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Таблиця 12

- Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста для здобуття освітнього ступеню магістра

Таблиця 13 - Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра

 

ua ru en