Нормативні документи

Філія

Положення про відбіркову комісію Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Програма забезпечення якості вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021) 

Положення про порядок відпрацювання студентами Придунайської філії Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» навчальних занять(2021)

Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (2021)

Положення про Раду роботодавців у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

Положення про директорат Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"(2021)

Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників (2020)

Положення про обрання та прийняття на роботу НПП Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020)

Положення про підвищення кваліфікації НПП (від 29.12.20 р.)

Наказ "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору"

Положення про тьюторство в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Наказ "Про продовження карантину та призупинення освітнього процесу у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (від 27.04.20 р.)

Наказ "Про продовження карантинного періоду у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (від 09.04.20 р.)

Наказ "Про призупинення освітнього процесу та посилення заходів щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя учасників освітнього процесу Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»" (від 12.03.20 р.)

Наказ "Про організацію освітнього процесу у 2019-2020 навчальному році" (30.08.19 р.)

План підвищення кваліфікації НПП на 2021 р.

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Положення про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

Вчена рада

Положення про вчену раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Науково-методична рада

Положення про Науково-методичну раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Студентське самоврядування

Положення про студентське самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Кафедра права

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Концепція розвитку кафедри права Придунайської філії Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2020-2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ ПРАВА ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ У ПрАТ “ВНЗ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності кафедри права 

Кафедра економіки та менеджменту

Концепція розвитку кафедри економіки та менеджменту на 2020/2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ У ПрАТ “ВНЗ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

Концепція розвитку кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» на 2020-2025 рр.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ КАФЕДРИ СУСПІЛЬНО-НАУКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ У ПрАТ “ВНЗ “МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ”

Академічна доброчесність

Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат (03.10.20 р.)

Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРИДУНАЙСЬКОЇ ФІЛІЇ ПРАТ «ВНЗ «МАУП»

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Виховна робота

Положення про організацію і проведення виховної роботи в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Бібліотека

Положення про Бібліотечно-інформаційний центр

Концепція розвитку Бібліотечно-інформаційний центру

 

 

ua ru en