Нормативні документи

Положення ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022 р.)

 Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

 Положення про формування та реалізацію індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

  Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2022)

Внутрішня система забезпечення якості вищої освіти ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

   План заходів на 2021-2022 н.р. щодо "Програми забезпечення якості вищої освіти у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021)

   Стратегія інтернаціоналізації ПрАТ "ВНЗ "МАУП"  (2021 р.)

   Положення про організацію освітнього процесу в ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020 р.)

 

Придунайська філія ПрАТ "ВНЗ "МАУП"

   План роботи Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" на 2021-2022 н.р.           

   План підвищення кваліфікації НПП на 2021 р.

  Програма забезпечення якості вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

   Положення про порядок відпрацювання студентами Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" пропущених занять (2021 р.)

   Положення про порядок та умови обрання студентами дисциплін за вибором (2021 р.)

   Положення про Раду роботодавців у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

   Положення про директорат Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

   Положення про відбіркову комісію Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

   Положення щодо протидії булінгу (цькуванню) у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

  Положення  про порядок і процедури врегулювання конфліктних ситуацій у Придунайській філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2021 р.)

  Стратегія розвитку Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020-2030 рр.)

   Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників (2020 р.) 

   Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020 р.)

   Положення про підвищення кваліфікації НПП Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП" (2020 р.)

   Положення про тьюторство в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Наказ "Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору"

 

Вчена рада

   Положення про вчену раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

 

Науково-методична рада

   Положення про Науково-методичну раду Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  (2020 р.)

 

Студентське самоврядування

   Положення про студентське самоврядування Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2021 р.)

 

Кафедра права

   Стандарт вищої освіти за спеціальністю 081 "Право" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

   Концепція розвитку кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2020-2025 рр. 

   Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри права ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Кафедра економіки та менеджменту

   Концепція розвитку кафедри економіки та менеджменту на 2020/2025 рр. 

    Стандарт вищої освіти за спеціальністю 073 "Менеджмент" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри економіки та менеджменту Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

   Концепція розвитку кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» на 2020-2025 рр.

   Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти кафедри суспільно-наукових дисциплін Придунайської філії ПрАТ “ВНЗ “МАУП”

 

Академічна доброчесність

   Положення щодо впровадження системи забезпечення академічної доброчесності в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

  Положення про перевірку академічних та наукових текстів на плагіат в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Наказ про затвердження складу комісії з питань етики та академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Кодекс академічної доброчесності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (2020 р.)

   Декларація про академічну доброчесність науково-педагогічного, педагогічного працівника, співробітника Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» 

 

Виховна робота

    Положення про організацію і проведення виховної роботи в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Бібліотека

   Положення про Бібліотечно-інформаційний центр Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   Концепція розвитку Бібліотечно-інформаційного центру Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

 

 

ua ru en