Дуальне навчання

Моделювання ситуації, імітація певного процесу  є одним з найважливіших та водночас найефективнішим методом інтерактивного навчання, під час якого відпрацьовуються поведінкові навички майбутнього юриста.   

        Метою студентів-юристів під час занять у лабораторії дуального навчання є відпрацювання на практиці процесуальних та поведінкових навичок в умовах, найбільш наближених до реальних (у спеціально підготовленому кабінеті навчального закладу - у залі судового засідання, з використанням суддівської символіки, зі сценарієм з імітованої судової справи).

          Розглядався блок процесуальних процедур (так званий стрес-тест),  що включав відвід судді (відвід судді на стадії підготовчого провадження; відвід судді на стадії розгляду справи по суті); проведення судового засідання з використанням присутніми відео зйомки в межах здійснення журналістської діяльності; застосування заходів судового примусу (зловживання процесуальними правами, невиконання вимог ухвали суду).

         За наслідками проведених занять ми з викладачем Щокіною В.В. проводимо обговорення якості участі кожного з вказівкою на помилки та способи їх уникнення, оцінкою професійних знань, умінь та отриманого практичного досвіду, що необхідні для виконання основних професійних завдань у майбутньому.

ua ru en