Результати опитування науково-педагогічних працівників кафедри «Права» Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо ресурсного забезпечення освітнього процесу і педагогічної діяльності

В травні 2022 року, з метою підвищення якості надання освітніх послуг, було проведено опитування науково-педагогічних працівників (далі - НПП) кафедри «Права» Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо ресурсного забезпечення освітнього процесу і педагогічної діяльності.

НПП було запропоновано надати відповіді на наступні запитання:

1.Чи задоволені Ви аудиторним фондом, приміщенням кафедри, навчальними аудиторіями?

2.Чи задоволені Ви забезпеченням освітнього процесу комп’ютерною технікою?

3.Чи задоволені Ви фондами бібліотеки філії?

4.Чи задоволені Ви доступністю електронно-бібліотечних систем для навчально-методичної і наукової роботи?

5.Чи задоволені Ви доступністю на сайті філії й у відкритому доступі нормативних документів філії?

6.Чи задоволені Ви системою соціальної підтримки науково- педагогічних працівників у філії (відзнаки, преміювання, діяльність профспілкової організації тощо)?

 7.Чи задоволені Ви стимулюванням розвитку викладацької майстерності у філії (пропонованими заходами, які спрямовані на підвищення професійної кваліфікації)?

 8.Чи задоволені Ви політикою філії щодо сприяння академічній доброчесності?

9.Чи маєте Ви можливість брати участь у програмах академічної мобільності?

10.Чи задоволені Ви сприянням професійному розвитку  науково- педагогічних працівників у філії?

11.Чи задоволені Ви прозорістю процедури конкурсного добору викладачів?

12.Чи мають науково-педагогічні працівники вплив на процес прийняття управлінських рішень у філії?

13.Чи задоволені Ви чіткістю й зрозумілістю правил і процедур, які регулюють права і обов’язки всіх учасників освітнього процесу?

14.Чи    задоволені     Ви       створеними   умовами безпеки праці (дотримання санітарних норм, охорона публічного порядку тощо)?

15.Чи    задовольняє Вас соціально-психологічний клімат у колективі?

16.Ваші пропозиції щодо поліпшення ресурсного забезпечення освітнього процесу і педагогічної діяльності.

Опитування проводилося анонімно.

 

Результати опитування науково-педагогічних працівників кафедри «Права» Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо ресурсного забезпечення освітнього процесу і педагогічної діяльності

ua ru en