Науково-дослідна робота студентів (2018 рік)

 

Кафедра права  

На протязі  2018року  кафедра продовжувала працювати над  науковою тематикою «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному стані» (згідно п.2.30.30 завдання). Для розвитку цієї теми були здійсненні наступні заходи:

По-перше, 22.03.2018 року викладач Щокіна В.В.  на базі Придунайської філії провела зі студентами 1-3 курсу денної форми навчання  науковий практикум, які присвячений проблемам здійснення правничої допомоги та початку роботи лабораторії дуального навчання «Юридична клініка». Була розглянута проблематика по темі«Новітні тенденції здійснення  правничої допомоги за законодавством України».

По друге,20.04.2018 року на базі комп’ютерного класу  філії  була проведена Інтернет - конференція по окремим проблемам  міжнародного морського  права з Кілійським транспортним коледжом Державного університету інфраструктури та технологій. На конференції обговорювалась два доклади, які супроводжувались  презентаціями.

Були представлені 2 презентації -  1 презентація – по проблематиці класифікації та режиму морських просторів, керівник Переверза О. Я., доповідач студентка 3 курсу Каліга Діана,друга презентація – по проблематиці морського піратства, керівник Кулава М. К., доповідач Арабаджи О.

Проводила конференцію к.ю.н. Переверза О.Я., в заході прийняли участь науково-педагогічні працівники філії та студенти філії та коледжу.

По-третє, 26.04.2018 року проведена студентська науково-практична конференції «Історичний досвід правового регулювання суспільних відносин на території Придунав’я (XIX- початокXX ст.). Студентська  науково-практична конференція присвячена 20-річчю філії  та була проведена на базі музею Придунав’я . Конференція була спрямована по наступним напрямкам роботи:1) Історія становлення та розвитку правоохоронних органів в Придунайському регіоні;2) Історичні особливості формування судової системи на території самоврядування;4) Історичний досвід боротьби з злочинами та правопорушеннями. Конференція проводилась на базі музею Придунав’я. Вона розпочалась з вступної екскурсії по експозиційному залу музею з тематикою «Соціально-економічні умови розвитку Придунайського регіону у XIX ст.», яку провела завідуюча відділом історії та культури музею Акчебаш Олена Василівна. Студенти філії та науково-педагогічні працівники з великим зацікавленням слухали змістовну доповідь краєзнавця, яка продемонструвала історичні експонати, з якими асоціювався соціально-економічний розвиток тієї історичної епохи.

            Зі вступним словом всіх учасників конференції привітала директор музею Тірон Ольга Михайлівна та директор Придунайського філіалу ПрАТ «ВНЗ  «МАУП», д.п.н., проф. Гуменникова Тамара Рудольфівна, завідувач кафедри права Придунайського філіалу ПрАТ «ВНЗ  «МАУП», к.ю.н.Переверза Олена Яковлівна.

            Після цього конференція продовжила свою роботу з змістовними доповідями студентів, а саме:

1)студентка 3 курсу,  Недєва Неля, присвятила свою доповідь наступній темі: «Органи поліції в Ізмаїлі наприкінці  XIX- початок XX ст.» (науковий керівник викл.Ніколєнко Л.І.);

2)студентка 1 курсу, Делігіоз Олена, присвятила свою доповідь наступній тематиці «Історії утворення та діяльності Комерційного суду в Ізмаїлі (перша половина XX ст.) (науковий керівник к.і.н., ст.. викл. Балицький О.Ю.);

3)студентка 2 курсу, Найдюк Валерія,  присвятила свою доповідь наступній тематиці: «Боротьба зі хабарництвом  в першій половині XIX в.: загальнодержавний вимір і регіональний фактор» (науковий керівник к.і.н., ст.. викл. Балицький О.Ю.);

4)студентка 1 курсу, Ікім Аліна, присвятила свою доповідь наступній тематиці «Законодавче регулювання міської забудови в ХІХ в. (на прикладі м. Ізмаїл) (науковий керівник к.і.н., ст.. викл. Балицький О.Ю.);

5)студентка 2 курсу, Волкова Тетяна, присвятила свою доповідь наступній тематиці: «Злочинність в Ізмаїльському повіті за матеріалами статистики початку ХХ ст.» (науковий керівник викл. Кулава М.К..);

6)студентка 2 курсу, Арабаджи Олена, присвятила свою доповідь наступній тематиці: «Діяльність Ізмаїльської комунальної ради з регулювання торгової діяльності в місті наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.» (науковий керівник викл. Барладян О.С.);

7)студент магістрант, Перепелиця Денис, присвятив свою доповідь наступній тематиці: «Впровадження інституту мирових суддів в Південній Бессарабії (80-ті рр. ХІХ ст.) (науковий керівник к.ю.н., ст. викл. Переверза О.Я.);

Всі доповіді супроводжувались ілюстрованими презентаціями, зазнали живої дискусії серед науково-педагогічних працівників та студентської молоді.  Проводився аналіз подій минулого у аспекті сучасного законодавчого забезпечення розвитку суспільних відносин.

Наприкінці конференції організаційний комітет конференції розподілів грамоти за участь у заході наступним чином: 1 місце отримала  Недева Н., 2 місце -  Найдюк Валерія, 3 місце – Делігіоз Олена.  Інші учасники отримали грамоти за активну участь у конференції. Подяку отримала  також директор музею Тірон Ольга Михайлівна за допомогу в організації заходу. А також,окрему  подяку отримано викладачемкафедри права к.і.н., ст. викладач Балицькому Олексію Юрійовичу за  активну підготовку конференції.

В четвертих, на «Всеукраїнський конкурс студентськихнаукових робіт зприродничих, технічних та гуманітарних наук у 2017 - 2018 н. р.» комісії була визначена одна робота  студенткиНедевой Н. на тему «Запровадження фінансово-правових ідей у Європейській науці». Науковий керівник цієї роботи  викл. Барладян О.С.   Робота відповідала вимогам конкурсу і  була направлена до  Національного університету «Одеська юридична академія». 

В п’ятих ,09.10.2018 року на кафедрі на базі Придунайської філії  був проведено круглий стіл по тематиці«Актуальні проблеми судочинства в Україні» (в світі змін 3.10.2017 року). В оргкомітеті  були задіяні : Щокіна Валентина Василівна  викладач кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»., Кулава Марія Костянтинівна, викладач кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Були представлені   виступи наступних студентів:

1) Терзі Олександра  Васильовича   та   Дойчу Андрій  Григорійович    на тему: «Чому я обрав професію юриста».

2) Недєваої Неллі   Анатоліївни  з доповіддю «Психологічні аспекти юридичного  інтерв’ювання» (науковий керівник: викладач Щокіна В. В.);

3) БулгаруВіолетаи  Дмитрівни з доповіддю «Правова допомога згідно 2 Литовського статуту» (науковий керівник: викладач Щокіна В. В.);  

4) Атанасова Миколи   Олеговича з доповіддю «Сучасні  проблеми медіації» (науковий керівник: викладач Щокіна В. В.);   

5) Арабаджи    Олени  Христофорівни з доповіддю «Процесуальні аспекти здійснення обшуку» (науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач Переверза О. Я.);   

6) Булгару Віолети    Дмитрівни з доповіддю «Проблеми застосування  строків досудового розслідування» (науковий керівник: к.ю.н., ст. викладач Переверза О. Я.);    

7) Недєвої  Неллі Анатоліївни з доповіддю «Державна реєстрація шлюбу та державна реєстрація розірвання  шлюбу» (науковий керівник: викладач Кулава М. К.)

За результатами заходу  студенти отримали сертифікати за участь у роботі круглого столу.

 В шостих, наступним заходом стало проведення 19.11.2018 року  під керівництвом ст. викладача кафедри права, к.ю.н. Дімітрова М.М. олімпіади по дисципліні «Конституційне право» в рамках 1 туру Всеукраїнських студентських олімпіад. Олімпіада проводилась за участю  студентів 3 та 4 курсу  та по результатам олімпіади,  визначені наступні  переможці відбіркового туру: Арабаджи О. - І місце; Булгару В. - ІІ місце; Найдюк В. - ІІІ місце.

 

 

Кафедра економіки та менеджменту

Участь у конференціях

 

І.  Студентська науково-практична конференція «Управлінські аспекти судноплавної галузі: історичний досвід Дунайського пароплавства». Музей  ПрАТ  «Українське дунайське  пароплавство», 10 травня 2018  р., м. Ізмаїл

Доповіді студентів, науковий керівник ст. викладач Куля І. Ф.:

  1. Алейнікова Дар’я Андріївна, тема «Зародження судноплавства на Дунаї»;
  2. Кудрявцева Анна Ігорівна, тема «Тучков Сергій Олексійович – управлінські дії»;
  3. Бондатій Денис Васильович, тема «Управлінські рішення Ю. Гагаріна стосовно Ізмаїльського морського порта» ;
  4. Бондаренко Жанна Геннадіївна, тема «Управління Русько-Дунайським пароплавством (1903-1918 рр..)» ;
  5. Петроченко Дар’я Андріївна, тема «Сучасне Українське  пароплавство». 

Доповіді студентів, науковий керівник ст. викладач Дакі Н. І.:

1.Сікорська Лілія Олександрівна, тема «Управлінські рішення Олександра Васильовича Суворова в історії Ізмаїла»;

2.Погребний Олександр Олександрович, тема «Управління Черноморсько-Дунайським пароплавством (1886-1903   рр..)» ;

  1. Станєва Тетяна Федорівна, тема «Становлення Радянського пароплавства» ;
  2. Гуцан Марія Русланівна, тема «Управління морськими судами за допомогою радіозв’язку».

ІІ. Студентська науково-практична конференція «Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна – морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу». Національний  університет кораблебудування імені адмірала Макарова , м. Миколаїв, 2018 р.

Статті студентів, науковий керівник викладач Мурашко І. С.

1.Ровенчак К.Н. Оцінка стану та ефективності використання основних засобів підприємств України. Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна – морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу». Миколаїв. 2018 р.

2.Люльченко А.О. Дослідження деяких проблем аудиту фінансової звітності в Україні. Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна – морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу».  Миколаїв.2018 р.

3.Делечук Л.В. Шляхи удосконалення аудиту розрахунків з оплати праці. Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна – морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу». - Миколаїв.2018р.

4.Філімонова Т. М. Аудит власного капіталу як захід підвищення фінансової стійкості підприємства / Т. М. Філімонова // Всеукраїнські економічні читання з міжнародною участю «Україна – морська держава: стратегія реалізації економічного потенціалу». Миколаїв. 2018 р.

                                                                                                                              Участь у проекті

Студенти:  Бондатій Д. В., Гуцан М. Р., Петроченко Д. А., Делі Ю. В., Бондаренко А. В., Пенчева В. О. взяли участь в роботі  Проекту «Joint Opportunities in Business for Youth (JOBS4Youth), що реалізовувався  Організацією розвитку сектору малого та середнього підприємництва (ODIMM) (Республіка Молдова) в партнерстві з Молодіжною громадською організацією «Нове покоління Європи» (Україна). Кишинів, Республіка Молдова.25 - 27 листопада 2018 р. 

 

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

1. Публікації

1 - Толерантність в освіті / К.Кучеренко // Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних та соціально-економічних наук / за матеріалами ІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. - С. 206-209,

(науковий керівник к.ф.н. Байрамова О.В.)

2 - Особливості соціального інтелекту студентів гуманітарних і негуманітарних спеціальностей / Н.Барановська // Науковий пошук студента: сучасні проблеми та тенденції розвитку гуманітарних та соціально-економічних наук / за матеріалами ІІІ регіональної науково-практичної конференції. – Ізмаїл: РВВ ІДГУ, 2017. - С. 172-175.

(науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

3 - Імідж професії «психолог» як мотив професійного вибору» / Н.В. Барановська : мат. конф. IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук» (15.11.18 р., ІДГУ, м.Ізмаїл). – С. 73-78.

(науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

 

2. Участь у конференціях

 

1 - IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук» (15.11.18 р., ІДГУ, м.Ізмаїл).

(публікація доповіді студентки Барановської Н.В., науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

2 - Круглий стіл «Революція Гідності: ціна свободи»: Терзі Олександр, тема доповіді «Революція Гідності: здобутки та прорахунки (політико-соціальний аналіз)»; Іваненко Катерина тема доповіді «Революція гідності очима сучасників». (22.11.2018 р., ІДГУ, м. Ізмаїл).

(дві усні доповіді студентів, науковий керівник викладач Тишик І.С.)

3 - Круглий стіл присвяченій вшануванню роковин трагедії Бабиного Яру, «Бабин Яр : без права на забуття». (28.09.2018 р., ІДГУ, м. Ізмаїл).

(одна усна доповідь студента, науковий керівник викладач Тишик І.С.)

4 - Міжвузівська студентська науково-практична конференція «Теорія і практика військово-морської психології сьогодення», присвячена 20-річному ювілею Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

(п’ять усних доповідей студентів, наукові керівники Гуменникова Т.Р., к.ф.н. Байрамова О. В.)

 

 

 

ua ru en