Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Універсальна десяткова класифікація (УДК) - міжнародна класифікаційна система знань яка об’єднує всі галузі знань в єдиній універсальній структурі з загальною десятковою нотацією. Призначена для індексування і пошуку відомостей в документальних масивах за змістовними ознаками. Таблиці УДК використовуються в бібліотеках, видавництвах, інформаційних центрах, тощо; роботи без коду УДК не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Бібліотека надає допомогу у визначенні індексу УДК для наукових робіт (монографій, дисертацій, статей).

Для визначення УДК просимо надати нам назву наукової роботи, Ваше прізвище, ім'я та по-батькові, місце роботи (факультет та кафедру), контактний телефон.
Послуга надається науковцям, співробітникам, викладачам та студентам МАУП.
Замовлення можна надіслати на е-mail: maup06@ukr.net або звернутись особисто в читальний зал бібліотеки.

Ви також можете самостійно спробувати визначити індекси УДК.

ua ru en