Нові надходження

Нові надходження (2020 рік)

Ознайомитися детальіше зі змістом книг можна на сторінці бібліотеки Придунайської філії - 

Нова Книга (бібліотека Придунайської філії МАУП інформує)

https://www.facebook.com/groups/215225292624603/

 

Липень 2020 року

Бібліотека Придунайської філії щиро вдячна міському голові Ізмаїла, Абрамченку Андрію В'ячеславовичу, який в черговий раз зробив гарний подарунок – передаав до фонду примірники книг з маркетингу, управління персоналом та психології:

 1. Ассессмент организаций. Пошаговое руководство по эффективному консультированию / Г.Левинсон. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2011. - 424 с.
 2. Коммуникация: теория и практика / Эм Гриффин. - Харьков : Гуманитарный Центр, при участии Гритчиной О.В., 2015. - 688 с.
 3. Лидерство и власть. Процессы и идентичности в группах и организациях / под ред. Д.А.Книппенберга, М.А.Хогга. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 408 с.
 4. Маркетинговое планирование / Т.Йеннер. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 276 с.
 5. Маркетинговые исследования: теория, методология, статистика : учеб пособие / А.В.Зозулёв, С.А.Солнцев. - М. : Рыбари ; К. : Знання, 2008. - 643 с.
 6. Методы исследования рынка / Х.Белер. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 296 с.
 7. Методы социологических исследований. Группы, организации и бизнес / А.Браймен, Э.Белл. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 776 с.
 8. Политическая коммуникация. Ключевые концепты / Д.Лиллекер. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2010. - 300 с.
 9. Принятие решений. Да? Нет? Или что-то третье? / Г.Гертер. - 2-е изд., испр. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2015. - 196 с.
 10. Принятие решений в неопределенности. Правила и предубеждения / Д.Канеман, П.Словик, А.Тверски. - 2-е изд., испр., перераб. - Харьков : Гуманитарный Центр, при участии Гритчиной О.В., 2014. - 544 с.
 11. Психологический тренинг. Секреты проведения / О.П.Горбушина. - СПб. : Питер, 2008. - 176 с.
 12. Психология взаимопонимания. Взаимность и диалог / М.Галликер, Д.Ваймер. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 240 с.
 13. Психология персонала. Потребности, мотивация и ценности / Л.А.Верещагина. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2012. - 212 с.
 14. Экономическая психология. Теоретические основы и практическое применение / Л.Верт. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2013. - 432 с.

Червень 2020 року

Бібліотека щиро вдячна директору Придунайської філії, доктору педагогічних наук, професору Тамарі Рудольфівні Гуменниковій, яка в черговий раз зробила чудовий подарунок – передала до фонду добірку книг з власного зібрання.

 1. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці : навч. посіб. / В.В.Рибалка. - Одеса : Букаєв В.В., 2009. - 575 с.
 2. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д.Звєрєвої. - 2-ге вид. - К., Сімферополь : Універсум, 2013. - 536 с.
 3. Історія української школи і педагогіки : хрестоматія / упоряд. О.О.Любар ; за ред. В.Г.Кременя. - К. : Знання, 2003. - 766 с.
 4. Інноваційні педагогічні технології : підручник / І.Дичківська. - 3-тє вид., випр. - К. : Академвидав, 2015. - 304 с.
 5. Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України : кол. монографія / А.Гладун, В.Дудін, О.Дутчак та ін. ; за заг. ред. О.В.Кравчука. - К. : Центр соціальних і трудових досліджень, 2016. - 205 с.
 6. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія / Ю.В.Биков. - К. : Атіка, 2009. - 684 с.
 7. Історія філософської думки в Україні. Курс лекцій : навч. посіб. / І.В.Огородник, В.В.Огородник. - К. : Вища школа : Т-во "Знання", КОО, 1999. - 543 с.
 8. Духовна культура особистості : навч. посіб. / Д.В.Чернілевський, О.В.Вознюк, О.А.Дубасенюк, С.Б.Олійник, Т.І.Петракова, М.Ф.Рибачук, В.М.Синіцин, О.В.Столяренко / за ред. Д.В.Чернілевського. - 2-ге вид., допов. - Вінниця : АМСКП, 2010. - 460 с.

 

Травень 2020 року

 

Березень 2020 року

 

Лютий 2020 року

Бібліотека Придунайської філії отримала в дар два екземпляри підручника «Міжнародні фінанси» від співавтора видання - кандидата економічних наук, доцента Горбач Людмили Миколаївни, директора Волинського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щиро вдячна голові Державної атестаційної комісії Захарченку Олегу Володимировичу за поповнення фонду бібліотеки філії власними науковими виданнями.

05.02.2020

 

Січень 2020 року

 

Нові надходження (2018 рік)

Ознайомитися детальіше зі змістом книг можна на сторінці бібліотеки Придунайської філії - 

Нова Книга (бібліотека Придунайської філії МАУП інформує)

https://www.facebook.com/groups/215225292624603/

 

Грудень 2018 року

Вересень - листопад 2018 року

 

Червень - серпень 2018 року

 

 

 

 

ua ru en