Фінансове та банківське право

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «081 «Право»

Спеціалізація «Фінансове та банківське право»

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Фінансове та банківське право».

Ця спеціалізація стані в нагоді  юристам у працюючим у банківських установах, страхових компаніях, міжнародних компаніях, фіскальних органах.

Надасть компетенцію:

  • орієнтуватись в основних поняттях науки права та фінансового та банківського права;
  • застосовувати чинне законодавство про функціонування і повноваження органів державної виконавчої влади, визначати шляхи його вдосконалення;
  • орієнтуватися у різних сферах фінансової політики та діяльності держави та готовність до врахування положень нормативно-правових актів України при виконанні управлінських функцій;
  • визначати специфіку формування публічних державних фондів коштів та фондів господарюючих суб’єктів;
  • формувати управління, в межах своїх повноважень, діями персоналу щодо запобігання виникненню правопорушень у сфері економіки та розв’язання складних фінансово-правових проблем;
  • сприяти заходам щодо впровадження в країні ефективного державного регулювання економіки та розвитку економічного мислення і правової культури.

Перелік основних програмних дисциплін: • фінансове право • банківське право • міжнародне право • управління персоналом • кримінально-процесуальне право • біржове право • правова статистика • цивільне та сімейне право • бюджетне і страхове право • правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності • митне право • право інтелектуальної власності • міжнародне інформаційне право • правове регулювання банківської діяльності • митне право • банківська безпека • договори у фінансово-кредитній сфері • правове регулювання ринку цінних паперів • основи інвестиційної діяльності • банківська справа • облік і аудит в банках • законодавство про банкрутство • правові основи фінансово-грошової системи України.

ua ru en