Цивільне право та право інтелектуальної власності

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «081 «Право»

Спеціалізація «Цивільне право та право інтелектуальної власності»

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Цивільне право та право інтелектуальної власності» підійде майбутнім юрисконсультам,  адвокатами, помічниками адвоката, нотаріусами, помічниками нотаріуса, суддями, помічниками судді, а також іншим фахівцям, спеціалізуючимся на захисті прав та свобод фізичних осіб. Фахівці саме цієї спеціалізації зможуть працювати у новоствореному спеціалізованому суді з питань інтелектуальної власності та також на ІТ-сфері, те потрібен правовий захист програмного продукту. Ця спеціалізація надасть можливість глибоко та всебічно оволодіти галузями права, які є найбільш затребуваними на ринку юридичних послуг, здобути необхідні навички для гідної участі у цивільному судочинстві.

Перелік основних програмних дисциплін: • аграрне право • актуальні питання права інтелектуальної власності • актуальні проблеми цивільного права • делікти в цивільному праві • екологічне право • житлове право • земельне право • зобов’язальне право • патентне право • право інтелектуальної власності • речове право • сімейне право • цивільне право • цивільно-процесуальне право.

ua ru en