«Безпека діяльності організацій та установ» детективна діяльність

Галузь знань 26 «Цивільна безпека»

Спеціальність «262 «Правоохоронна діяльність»

Спеціалізація «БЕЗПЕКА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА УСТАНОВ» ДЕТЕКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ»

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Правоохоронна діяльність» за спеціалізацією «Безпека діяльності організацій та установ» підійде майбутньому персоналу  підрозділу охорони та фахівцям з організації заходів охорони, робітникам правоохоронних органів та військових формувань , які будуть надавати послуги з охорони власності та громадян; організовувати  та проводити  заходів охорони, контролювати  виконанням персоналом охорони покладених на нього обов'язків.

Ця спеціалізація забезпечить отримання навичок для праці в підрозділах, які забезпечують  безпеку осіб, які беруть участь у  кримінальному судочинстві (тобто  у  виявленні,    попередженні,    припиненні, розкритті  або розслідуванні кримінальних правопорушень, а також у судовому   розгляді   кримінальних  проваджень),  тобто щодо  здійснення правоохоронними   органами  правових,  організаційно-технічних  та інших  заходів,  спрямованих  на  захист життя, житла, здоров'я та майна  цих  осіб  від  протиправних  посягань,  з  метою створення необхідних умов для належного відправлення правосуддя.

Спеціалісти  з відповідною кваліфікацією  можуть працювати у службах безпеки юридичних осіб, та  здійснюють  заходи по їх економічної безпеці, а саме:

  • розробляти та здійснення профілактичні заходів щодо захисту фінансових та інших операцій;
  • збирати, обробляти, зберігати та аналізувати офіційну та конфіденційну інформації щодо контрагентів і ділових інтересів організації з метою попередження угод з недобросовісними контрагентами;
  • організовувати  та проводити заходів по забезпеченню безпеки персоналу організації, основних фондів і фінансових активів в різних умовах повсякденної діяльності та в екстремальних ситуаціях;
  • проводити роботи із захисту інформації;
  • впроваджувати нормативних актів з організації охорони приміщень організації, взаємодії з правоохоронними та іншими органами по забезпеченню безпеки діяльності підприємств;
  • контролювати виконання персоналом вимог законодавства з питань, що входять до компетенції служби;
  • проводити інструктаж і навчання працівників організації правил роботи з конфіденційною інформацією.

Перелік основних навчальних дисциплін: • судові та правоохоронні органи України • кримінальне право • кримінально-процесуальне право • криміналістика • кримінологія • адвокатура та нотаріат України • юридична конфліктологія • актуальні проблеми судоустрою та судочинства України • забезпечення безпеки підприємницької діяльності • науково-технічні засоби профілактики правопорушень • організаційно-правові проблеми безпеки підприємництва • організація правоохоронної діяльності • прокурорський нагляд • професійна психологічна підготовка працівника охоронних структур • спеціальна охоронна техніка • сучасні проблеми боротьби з терроризмом.

ua ru en