Банківська справа

Галузь знань: Управління та адміністрування

Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування

Спеціалізація: Банківська справа

Нажити багато грошей – хоробрість, зберегти їх – мудрість, а вміло витрачати – мистецтво.
Б. Авербах

Увесь комплекс економічних, фінансових структур регіону, органи державного регулювання потребують кваліфікованих спеціалістів, які мають високий загальний рівень економічної освіти, спеціальні знання у сфері фінансів, корпоративного управління, економічних розрахунків, банківської справи, вміння і навички використання сучасних інформаційних технологій, знають кілька іноземних мов.

Фінансист – фахівець, який вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук та здатен кваліфіковано ухвалювати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних галузях діяльності.

За напрямом «Фінанси та кредит» здійснюється підготовка керівників та фінансових менеджерів, що володіють мистецтвом управління фінансами підприємства. Опанування даною спеціальністю надає у користування спеціалістам систему сучасних методів фінансового управління; сприяє формуванню нової фінансової ідеології господарювання, адекватної ринкової економіки; ознайомлює із сучасними фінансовими інструментами та допомагає в створенні динамічних управлінських рішень.

Випускники спеціальності «Фінанси та кредит» є висококваліфікованими фахівцями у сфері фінансів, фінансового менеджменту, фінансового аналізу, банківської справи. Вони володіють сучасними методами аналізу і здатні прогнозувати фінансово-економічні ситуації.

У сфері діяльності підприємства такий фахівець повинен вміти здійснювати фінансові розрахунки щодо реальних потреб в коштах для забезпечення поточної фінансово-господарської діяльності підприємства; бачити конкретні шляхи щодо зменшення валових витрат і збільшення прибутку підприємства і реалізовувати їх на практиці; вміти організовувати роботу щодо оптимізації складу витрат, формування ефективних джерел їх фінансування; вміти управляти прибутком і рентабельністю, розраховувати оптимальні норми розподілу прибутку, визначати внутрішні темпи розвитку з урахуванням впливу норми розподілу прибутку; вміти визначати оптимальні шляхи та напрямки інвестиційної діяльності підприємства; уміти здійснювати фінансовий контроль за відносинами підприємства з комерційними банками; визначати форми розрахунків та ефективні умови платежів.

У сфері страхування – здійснювати всі види страхової діяльності.

У посередницькій сфері – уміти здійснювати біржову, депозитарну, розрахунково-клірингову діяльність, організацію торгівлі на фондовому ринку.

У сфері державного, регіонального управління – провадити діяльність з організації та контролю оподаткування, бюджетного процесу.

Після закінчення університету за обраною спеціальністю випускник

зможе працювати в державних, сумісних, приватних підприємствах різних галузей народного господарства, банках, страхових, консалтингових компаніях;

зможе обіймати посади:

 • фінансового директора
 • фінансового аналітика
 • фінансового менеджера
 • аналітика фондового ринку
 • фінансиста, економіста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних та недержавних організаціях і установах
 • керівника фінансових, бухгалтерських, економічних підрозділів, підприємств
 • виконавчого директора спільних підприємств
 • економіста з планування
 • економіста з праці
 • економіста міжнародних відносин
 • інспектора податкової служби та інших державних служб
 • дилера
 • брокера
 • страхового агента
 • ліквідатора-розпорядника майна підприємств-боржників
 • консультанта з міжнародного маркетингу
 • фахівця в галузі освіти

здатний очолити економічні підрозділи державних і галузевих виробничих підприємств, наукових і проектних установ; зможе використовувати знання, уміння та навички в лабораторіях і центрах економічних досліджень, здатний виконувати аналітичну роботу.

Перелік спеціальних дисциплін, що викладаються студентам-фінансистам:

 • Теорія фінансів
 • Фінанси підприємств
 • Фінансовий менеджмент
 • Ринок фінансових послуг
 • Інвестування
 • Бухгалтерський облік
 • Місцеві фінанси
 • Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
 • Фінансовий аналіз
 • Бюджетний менеджмент
 • Банківська справа
 • Податкова система
 • Соціальне страхування
 • Страхові послуги
 • Макроекономіка
 • Мікроекономіка
 • Міжнародна економіка
 • Національна економіка
 • Політична економія
 • Маркетинг
ua ru en