Адвокатьска діяльність

Галузь знань 08 «Право»

Спеціальність «081 «Право»

Спеціалізація «Адвокатьска діяльність»

Кваліфікація: Бакалавр зі спеціальності «Право» за спеціалізацією «Адвокатська діяльність» підійде для майбутніх адвокатів та помічників адвокатів. Адвокатура — це суспільна, самостійна організація професіональних юристів, яка виконує важливу державну функцію — захист прав та законних інтересів громадян та організацій. Тому важливе значення має підготовка висококваліфікованих спеціалістів в галузі права, які б професійно захищали права громадян. Фахівці цієї спеціалізації вивчають дуже широкий спектр юридичних дисциплін, необхідний для здійснення правничої допомоги відповідно до змін у Конституції України. Інститут представництві та захисті інтересів в судах  тільки адвокатами зумовлює розширення попиту на фахівців з такою спеціальної підготовкою, які в подальшому отримуватимуть свідоцтво на зайняття адвокатською діяльністю. Освітні програми формуватимуться із урахуванням необхідності поглибленого вивчення навчальних дисциплін для здійснення незалежної адвокатської діяльності

Перелік основних програмних дисциплін:

Правовий статус адвоката та адвокатських об’єднань, організацію їх діяльності • Особливості функцій представництва та захисту інтересів громадян та юридичних осіб, територіальних громад та держави в міжнародних та закордонних судах • Етика адвокатської діяльності • Особливості тактики захисту в кримінальному судочинстві • Особливості тактики захисту в цивільному судочинстві • Особливості тактики захисту в господарському судочинстві • Процесуальна документація адвоката. • Історія формування адвокатури • Особливості надання первинної правової допомоги.

ua ru en