Правила прийому

Провадження освітньої діяльності у Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (далі - Міжрегіональна Академія управління персоналом) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії управління персоналом (МАУП) (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2021 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2020 року № 1274 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2020 року за № 1225/35508.

Правила прийому до ПрАТ "ВНЗ "МАУП" 2021

На сайті Академії також можна ознайомитись з переліками освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, переліками вступних випробувань для прийому на навчання, ліцензованими обсягами та нормативними термінами навчання тощо.

ua ru en