Рейтинг студента

Метою впровадження рейтингового оцінювання у Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» є створення (на засадах єдиних критеріїв) системи об’єктивного аналізу якості освітньої діяльності та рівня здобутих студентами знань, умінь, навичок та інших компетентностей (якості вищої освіти), що спрямована на пошук та реалізацію механізмів їх удосконалення, упровадження у філії дієвих форм поєднання науки та освіти, інноваційних інтегрованих технологій і методик організації навчально-виховного процесу, наукової та науково-дослідної роботи студентів.

Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

 

Рейтинг студентів (І семестр 2021-2022 н.р.)

 

Рейтинг студентів (ІІ семестр 2020-2021 н.р.)

 

Рейтинг студентів (І семестр 2020-2021 н.р.)

 

Основними завданнями рейтингового оцінювання досягнень студентів є:

  • створення фактографічної інформаційної бази, що всебічно відображає здобуті досягнення кожного студента філії в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, його участь в громадському, спортивному та культурному житті філії, в роботі органів студентського самоврядування;
  • мотивація студентів до удосконалення якості навчання, наукової та науково-дослідної роботи, підвищення рівня набутих ними професійних навичок та sott skills;
  • розвиток творчої ініціативи та підвищення рівня громадської й соціальної активності студентів;
  • реалізація принципів змагальності та здорової конкуренції;
  • створення системи об’єктивних показників для прийняття рішень щодо заходів, спрямованих на заохочення студентів;
  • стимулювання видів діяльності студентської молоді, що визначають рейтинг і статус філії МАУП.

Рейтингове оцінювання досягнень студентів філії базується на принципах плановості, об’єктивності, прозорості, гласності, коректності.

Об’єктивність оцінювання забезпечується оптимізацією переліку показників, що характеризують досягнення студентів філії в навчанні, науковій та науково-дослідній роботі, рівень їх участі в громадському, спортивному та культурному житті філії та формалізацією методики аналізу кількісних показників їх роботи. Аналіз показників проводиться в динаміці з урахуванням змін, що відбулися з часу попереднього рейтингового оцінювання.

Положення про систему рейтингового оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

ua ru en