Затверджую          

                                               Директор Придунайської філії МАУП

                                               __________    проф. Т. Р. Гуменникова            

                                                                        10    вересня    2017 р.          

 

 

Перспективний план роботи

студентської ради Придунайської філії МАУП

на 2017/ 2018 н. р.

 

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Взяти участь у підготовці та проведені урочистого свята "Дня знань" та уроку духовності  "Ми - Українці - 2017"

1 вересня 2017 р.

Голова студради

П.Македонська,

Голова клубу «Комільфо» А.Колісниченко

2.

Взяти участь у проведені анкетування студентів-першокурсників з метою виявлення їх захоплень, інтересів, побажань та створенні банку даних "Молодіжні ініціативи" (за результатами анкетування)

вересень 2017 р

Голова клубу «Комільфо» А.Колісниченко

3.

Провести засідання ради студентського самоврядування за тематикою:

 1) Основні вимоги до навчання студентів

у 2017-18 році (22.09.17)

2) Участь студентів філії в соціальних проектах (27.10.17)

 3) Участь студентів економістів в економічному марафоні в 2017-18 н.р. (29.11.17)

 4) Стан національно-патріотичного виховання студентів у Придунайській філії МАУП (23.03.18)

 5) Морально-етичний кодекс Придунайській філії МАУП та його виконання студентами філії (27.04.18)

 6) Перевобори студентського активу Придунайській філії (27.05.18)

Протягом року

Голова студради

П.Македонська

4.

Взяти участь в організації роботи спортивно-оздоровчих секцій та заходах зі спортивних змагань на базі навчального закладу

Протягом року

М.Мікава

5.

Підготувати та провести свято Навчання до Дня працівника освіти «Vivat profesores»

2 жовтня

Голова клубу «Комільфо» А.Колісниченко

6.

Взяти участь у підготовці та проведені тиждня правових знань до Дня юриста, Економічному марафоні, тижні психології

1-8 жовтня, 23-27 квітня

М.Атанасов,

П.Македонська,

В.Тарасенко

7.

Взяти участь у підготовці та проведені телемостів та онлайн-конференцій зі студентами іншіх навчальних закладів

 

 

23 жовтня,

13 квітня

     П.Македонська,

А.Колісниченко

8.

Взяти участь у підготовці до проведеня виборів органів студентського самоврядування в академічних групах філії МАУП. Організувати семінар-практикум для лідерів студентського самоврядування

 жовтень

Голова студради

П.Македонська

9.

Організувати та провести конкурс творчих робіт студентів «Чарівний олівець»

Жовтень- листопад

Т.Станєва

10.

Організувати тематичний захід з нагоди Дня української мови і писемності

 8 листопада

Т.Філімонова,

 

11.

Провести святковий вечір з нагоди Дня студентів «Студентський Олімп»

15 листопада

А.Колісниченко,

Ю.Ротар

12.

Організувати та провести для студентів цикл відеолекцій та тренінгів "Здоровий спосіб життя" у кінолекторії з правових знань, організувати засідання дискусійного клубу на базі філії бібліотеки І.П.Котляревського

Протягом року за окремим планом

Н.Барановська

13.

Організувати та провести благодійні акції людям похилого віку, дітям – сиротам.

грудень

Д.Каліга

14.

Організувати та провести Новорічні свята для студентів

грудень

С.Юртаєва,

О.Везенкова

15.

Організувати та провести Шевченківські дні  (за окремим планом)

березень

А.Ікім

16.

Організувати роботу прес-центру для оформлення матеріалів для сайту філії, фотолітопісу та віртуальному музеї Придунайської філії МАУП

Протягом року

Т.Станєва,

М.Атанасов,

Ю.Ротар

17.

Взяти участь в екскурсіях містом та країною для студентів та викладачів

Протягом року

І.Ликов

18.

Взяти участь у Всеукраїнському фестивалі художньої творчості студентів "Артпалітра"

 травень

І.Ликов,

О.Тараненко

19.

Створення експозиції в холі навчального закладу та бібліотеці з ювілейних та пам'ятних дат, із вшанування видатних постатей людства та основних історичних подій

Протягом року

А.Колісниченко,

В.Мошев

 

 

Структура студентського самоврядування Придунайської філії МАУП:

 

 1. Голова студентської ради
 2. Секретар студентської ради
 3. Соціально-побутовий сектор
 4. Науковий сектор
 5. Культурно-масовий сектор
 6. Голова студентського клубу «Комільфо»
 7. Спортивно-оздоровчий сектор
 8. Прес-центр
 9. Профорієнтаційний сектор
 10. Проект «Психологія третього тисячоліття»
 11. Віртуальний музей

 

 

 

 

 

 

ПРИДУНАЙСЬКА ФІЛІЯ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ВИЩІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ»

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

“Затверджую”

Директор придунайської філії

ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Д.п.н. Гуменникова Т.Р.___________

“___” __________  2017 р.

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про студентський клуб «Комільфо»

Придунайської філії МАУП

 

 

 

 

Ізмаїл 2017

І. Загальні положення

 

 1. Студентський клуб «Комільфо» – культурно–освітній підрозділ Придунайської філії МАУП, створений відповідно до Закону України "Про освіту", основ законодавства України "Про культуру", Статуту академії.
 2. Студентський клуб є структурним підрозділом академії, без права юридичної особи і керується у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом академії та цим Положенням.
 3. Студентський клуб забезпечує культурний, інтелектуальний і духовний розвиток студентської молоді.
 4. Студентський клуб здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості.
 5. Головна мета студентського клубу – залучення студентської молоді до участі в гуртках художньої самодіяльності, забезпечення потреб студентів у творчій самореалізації та організації змістовного дозвілля.
 6. Студентський клуб надає всім студентам однакові можливості для їх творчого розвитку та самореалізації.

 

ІІ. Основні завдання

 

 1. Створення умов для творчого самовдосконалення студентської молоді.
 2. Виявлення, розвиток та підтримка талановитих і обдарованих студентів.
 3. Створення належних умов для занять в гуртках художньої самодіяльності та об'єднаннях за інтересами.
 4. Постійний пошук та реалізація ефективних форм і методів культурно – дозвільної діяльності.

 

IІI. Функції студентського клубу

 

 1. Студентський клуб «Комільфо» здійснює організаційно - масову, культурно - дозвільну та гурткову роботу.
 2. На основі інтересів та запитів студентської молоді, потреб академії, визначає напрями своєї діяльності, розробляє програми їх реалізації.
 3. Напрями роботи студентського клубу:

- художня творчість,

- художня самодіяльність,

- об'єднання за інтересами,

- дозвільна діяльність.

 1. Форми роботи студентського клубу:

- організація занять в гуртках художньої самодіяльності: вокально - хорове мистецтво, хореографічне мистецтво, музичне мистецтво, театральне мистецтво,

- організація та проведення вечорів відпочинку, танцювальних вечорів, дискотек, шоу – програм, конкурсів,

- творчі зустрічі з видатними людьми, діячами науки, культури, мистецтва.

 

 1. IV. Права та обов’язки студентського клубу «Комільфо»

 

 1. Студентський клуб має право:
 1. Студентський клуб зобов'язаний:

  

 1. V. Керівництво студентським клубом «Комільфо»
 1. В питаннях управління студентським клубом до компетенції директора академії належить:
 2. Керівництво поточною діяльністю студентського клубу здійснює голова студентського клубу
 3. Голова студентського клубу безпосередньо підпорядкований директору Придунайської філії МАУП, начальнику відділу гуманітарно-виховної роботи та соціальних питань. Обсяг повноважень голови встановлюється цим Положенням.
 4. Голова студентського клубу:

 

 1. Майно та кошти студентського клубу

 

 1. Студентський клуб здійснює свою діяльність за рахунок коштів, що виділяються адміністрацією академії, профспілковими та іншими організаціями, а також спонсорських коштів.
 2. Витрати на утримання майна та приміщень студентського клубу здійснюються за рахунок коштів Придунайської філії МАУП.