Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу за 2018 рік

 

Кафедра права  

На протязі  2018 н. р.  науково педагогічні працівники кафедри права  керували науковою студентською роботою та приділяли окрему увагу вдосконаленню особистою професійної майстерності: розробці тез доповідей по  новітнім проблемам держави та права та прийняли участь у наукових конференціях та опублікували  наукові статті у збірнику наукових праць, приділяли увагу  іншим науковим заходам. Кафедра продовжувала працювати над  науковою тематикою «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному стані» (згідно п.2.30.30 завдання). Для розвитку цієї теми були здійсненні наступні заходи:

По-перше,22.11.2018 року  в 14.30 годин під керівництвом завідуючої кафедри , к..ю.нПереверзи О.Я.за участю викладачів кафедри Ніколенко Л.І.,Філіпової Н.А., Андрончик Ю.М.,Кулави М.К.,Раца В.А.,Щокіной В.В.,Метіль А.С., Стрілець Г.О.відбулася дискусія (круглий стіл) щодо  проблем  здійснення освітньої діяльності з  юридичної освіти з вищими навчальними закладами  регіону та юристами-практиками. На заході були присутні: директор Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Славицька З. І., суддя Болградського районного суду, викладач філії Раца В. А., адвокати м. Ізмаїла Радилов І. М., Янковська О. П., керівник центру надання адміністративних послуг Ізмаїльської районної державної адміністрації Кузьменко І. В., викладач Ізмаїльського технікуму економіки і права Пашковський В. І., кандидат психологічних наук, доцент Ізмаїльський інститут водного транспорту Котляр Л. І., головний державний виконавець Ізмаїльського міськрайонного ВДВС ГТУЮ в Одеській області Діордієва Н. В., кандидати юридичних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету Плахіна І. В. та Метіль А. С., а також викладачі кафедри права: Ніколенко Л. І., Кулава М. К., Андрончик Ю. М., Щокіна В. В., Філіпова Н. А. З привітальним словом виступила директор Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ МАУП» проф. Гуменникова Т. Р. Завідувачем кафедрою права, к.ю.нПереверзою О. Я. був презентований звіт Мінюста щодо аналітичного дослідження «Знання та навички випускників юридичних факультетів та закладів вищої освіти через призму відповідності потребам ринку праці».В ході дискусії були обговорені наступні питання:

 1. Законодавчі основи для реформування юридичної освіти.
 2. Зовнішні складові фахової підготовки правника (заклад вищої освіти, форма навчання, оцінювання результатів освітньої діяльності, специфіка освітньої програми). 
 3. Сфера знань, якою має володіти фахівець юридичного профілю та наскільки рівень зазначених знань задовольняє роботодавців. 
 4. Зміст практичних навичок, якими має володіти фахівець юридичного профілю та які заходи проводяться роботодавцями з метою вдосконалення необхідних практичних навичок. 
 5. Чи впливає на рішення роботодавця прийняти на роботу фахівця юридичного профілю наявність досвіду роботи, проходження стажування, професійних тренінгів чи курсів тощо.

Особливу увагу було приділено питанням практичної підготовки майбутніх юристів, новим форматам практики, кейс-методам, треніговим технологіям, потребою у розвитку особистісних якостей майбутнього юриста. Сучасний студент-юрист замотивований цікавою професією та матеріальними винагородженнями потребує сьогодні зустрічей з успішними у професії юристами, для нього важливий досвід юристів-практиків та шлях до побудови успішної кар’єри. 

               По друге,  1.11.2018 року на засіданні кафедри обговорювалось, що11.10.2018 року  в філію надійшло розпорядження № 33-р від 06 вересня 2018 року  по ПрАТ «ВНЗ «МАУП» щодо здійснення заходів зі створення власних профілів науковців  Академії у пошуковій системі  Googlе  Академії (CooglеScholar). Викладачам кафедри потрібно було до 25.10.2018 року   оновити та створити  (у кого не було створено раніше) власні профілі, згідно інструкції, яка є на сайті ПрАТ «ВНЗ «МАУП» . Потрібно було надати  прізвище, ім’я англійською мовою, а також вказати англійською мовою місце роботи, змінити  електронну пошту для підтвердження. Науково-педагогічні працівники оновили свої профілі у базі GooglScholar (Гугл Академія): Переверза О.Я,  Метіль А.С., Андрончик Ю.М., Кулава М.К., Ніколенко Л.І., Стрілець Г. О. , Філіпова Н .А., Щокіна В.В. та створили профілі у  ORCID:Переверза О.Я., Кулава М.К., Метіль А.С., Філіпова Н.А., Андрончік Ю.В., Ніколенко Л.І., Щокіна В.В., Метіль А.С.

По-третє, Раца В.А.  захищено кандидатську дисертацію у Національному юридичному  університеті  імені Ярослава Мудрого. Тема: «Організаційно-правові засади інформаційного забезпечення роботи суду», за спеціальністю:12.00.10 «Судоустрій; прокуратура та адвокатура». Науковий ступінь на підставі рішення Атестаційної колегії від  23 жовтня 2018 року. Диплом серія ДК № 048504.

В четвертих, викладачі кафедриопублікували статті у наукових  фахових та не фахових виданнях:    

1)Переверза О. Я. Проблеми правової регламентації та тактики проведення  примусового освідування, що супроводжується оголенням особи. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. Дніпро.2018. Вип.1. С.218-223.Журнал влючено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польша).(фахова стаття)

2)Кулава М. К.:Принципи державного регулювання діяльності органів ДВС та приватних виконавців. Публічне урядування. 2018. №3.С.71-80(фахова стаття)

3)Kulava M. K. State-levelmanagementofinteractionofbodiesofstateexecutiveserviceandprivatebailiffs: theinternationalexperience. Публічне урядування 2018.  № 5 (15). September. С.109-120. (фахова стаття)

4)Кулава М. К. Правові механізми державного управління взаємодією органів державної виконавчої служби та приватних виконавців в Україні. Електронне наукове видання "Публічне адміністрування та національна безпека». 2018. №2. https://doi.org/10.25313/2617-572X-2018-2-4170

5)Метіль А.С. Соціальне забезпечення дітей з вадами розвитку.  Інформаційно-аналітичний журнал «Економіка. Фінанси. Право. IndexCopernicus. Київ,  2018.№ 9/2. С. 4-7 (фахова стаття);

3)Гуменникова Т.Р., Метіль А.С.Характеристика домашнього насильства. Відповідальність і наслідки. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету / Серія «Юриспруденція./ , Одеса. 2018. № 35 .Т. 2, С.12-14. (фахова стаття).

6)Федосєєв П.М. Суміжні з порукою правовідносини в цивільному праві України. Часопис цивілістики.2018.  № 30. с. 27-31(фахова стаття).

8)Балицький О.Ю.Розбудовазакладівохорониздоров’я в містахБессарабії (ХІХ – поч.ХХ ст.).Науковіпраціісторичного факультету Запорізькогонаціонального університету.2018. Вип. 51. С. 213-218.(фахове видання)

Тобто на кафедрі було підготовлено 8 статей, із них 7 фахових.

По п’яте, науково-педагогічні працівник кафедри приймали участь у науково-практичних конференціях в інших ЗВО   та інших заходах, а саме:

Так , Кулава М.К. має надруковані доповіді:

- Кулава М.К. Органи державної виконавчої служби та приватні виконавці: взаємодія чи координація. Сучасні виклики публічного управління: матеріали конференції за міжнародною участю (Київ, 28 грудня 2017 р.). Київ: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. С. 41-44.

 

- Кулава М.К. Механізми державного управління державною виконавчою системою та приватними виконавцями в Україні . Проблеми культури наукової роботи та академічної доброчесності у сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 29 березня 2018 року). 2018. №6. С.113-115.

            Крім того, Кулава М. К.  взяла участь у вебінарі«Зарплатні новації 2018 року» (м. Одеса) - 14.09.2018 р. та  у  панельній дискусії на тему «Як  викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього»  на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, 22 вересня 2018 року.

Барладян О.С., Недевой Н.А.має надруковані доповіді:

Барладян О.С,  Недева Н.А Зародження  фінансово-правових ідей у європейській науці.

International scientific-practical conference DEVELOPMENT OF LEGAL SCIENCES: PROBLEMS AND SOLUTIONS. April 27–28, 2018 .С.38-42

            Метіль А.С. має надруковані доповіді:

- Метіль А.С., Решетниковою М. Ю. Співвідношення робочого часу за КЗпП та проектом Трудового кодексу України. Міжнародна науково-практична інтернет -  конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» . Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 27 квітня 2018 р. , 35 вип. С.180-182.

-  Метіль А.С. , Решетникова М.Ю. Різноманітність підходів до розуміння та сучасний стан форм державного правління. Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». м. Переяслав-Хмельницький, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди, 28 листопада 2018р., 41 вип., С. 171-174

- Метіль А.С. Правове регулювання життєдіяльності дітей з обмеженими можливостями. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики», Причорноморська фундація права, (Одеса,  7-8 грудня, 2018 р). С. 47-50.

Крім того, Метіль А.С. взяла участь у  Придунайському регіональному  науково-практичному семінарі: «Інновації в науково-педагогічній діяльності»/Ізмаїльський державний гуманітарний університет, м. Ізмаїл, 20-21 вересня 2018 року та у  панельній дискусії на тему «Як  викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього»  на базі Київського університету імені Бориса Грінченка, 22 вересня 2018 року.

            Стрілець Г.О.28.11.2018 рокувзяла участь конференції  «Кібер безпека особи» на базі Київського  університету права Національної Академії наук України.

Щокіна В.В.22 вересня 2018 року взяла участь у  панельній дискусії на тему «Як  викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього»  на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Переверза О. Я. 22 вересня 2018 року взяла участь у  панельній дискусії на тему «Як  викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього»  на базі Київського університету імені Бориса Грінченка.

Федосєєв П.М.27.10.2018 р. взяв у науково-практичній конференції «Римське приватне право: здобутки  європейські та глобальні» на базі Національного університету «Одеська юридична академія». 

В-шостих, науково-педагогічні працівники кафедри приймали учать у рецензуванні, а саме:

К.ю.н. Переверза О. Я.  

Надано рецензії на пакети ККР  з 10  дисциплін: «Теорія держави та права», «Державне та регіональне управління», «Конституційне право України», «Кримінальне право», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Трудове право», «Кримінальне процесуальне право», «Цивільний процес», «Міжнародне право»

К.ю.н. Метіль А.С.

Надано рецензію на плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» для спеціальності 081 «Право». Упорядник – кандидат юридичних наук Переверза О.Я.  Ізмаїл, 2018. 47 с.

            В сьомих,  науково-педагогічні працівники кафедри займались підготовкою навчально-методичних матеріалів, програм, тестів, а також  підготовили та надрукували науково-методичні праці, а саме:

1)Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи студентів з дисципліни «Кримінально-процесуальне право» для спеціальності 081 «Право». Упорядник – кандидат юридичних наук  Переверза О.Я.  Ізмаїл, 2018.47 с.

2) Методичні рекомендації щодо підготовки курсових робіт з дисципліни «Трудове право України» та критерії їх оцінювання. Укладач Ніколенко Л.І. Ізмаїл:МАУП,2018. 49с.

3)Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Господарське право» (для студентів денної/заочної форми навчання) спеціальності «Право». Укладач  Андрончик Ю.М. Ізмаїл,  2018.88 с.

4)Програму навчальної  практики для студентів спеціальності «Право» за ОКР – бакалавр. Укладачі: Кулава М.К, Філіпова Н.А., Ніколенко Л.І., Ізмаїл, 2018. 39 с.;

5)Програму виробничої   практики для студентів спеціальності «Правознавство» за ОКР – бакалавр. Укладач: Щокіна В.В., Ізмаїл, 2018. 52с.;

6) Положення про лабораторію дуального навчання «Юридична клініка» Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»  та  Робоча програма спецкурсу «Юридичне інтерв’ювання і консультування». Укладач: Щокіна В.В., Ізмаїл, 2018.8 с.

 

 

Кафедра економіки та менеджменту

1. Виконання наукових досліджень

(дисертації, навчальні посібники, монографії, наукові статті)

К.е.н., доцент Ліганенко І. В.

 1. I.Liganenko. The mechanism of functioning of international organizations/ Y.Kozak, I.Liganenko/ Chapter 2. Training manual: International organizations: [edited by Y.Kozak, A.Gribincea, O.Sulym] – Chisinau-IRIM. 2018. – p.41-58
 2. Nikishyna O.V., Bondarenko S.A., Liganenko I.V. The development of grape growing and gardening in Odessa region (logistic approach)// Innovative management : theoretical, methodical, and applied grounds: колективна монографія / edited byIlliashenko S.M., Strielkowski W. Prague : Prague Institute for QualificationEnhancement, 2018, Р. 140-151.
 3. Bondarenko S., Liganenko I. Background and problem aspects of innovative development the industrial enterprises of Ukraine // Transformational processes the development of economic systems in conditions of globalization: scientific bases, mechanisms, prospects: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. Riga : «Landmark» SIA, 2018. Vol. 1. Р.23-31.
 4. Iryna Liganenko, Svitlana Bondarenko, Olga Kalaman, Liubov Niekrasova. Comparison of Methods For Determining The Competitiveness of Enterprises To Determine Market StrategyInternational Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 9(13), 2018, pp. 890–898. The publication contains the results of studies conducted by President’s of Ukraine grant for competitive project № 0118U005233 «Formation mechanisms of strategic management in national security of Ukraine area based on innovation system systemic stability» of the State Fund for Fundamental Research.

 К.е.н., доцент Заєць М. А.

 1. Заєць М.А.,Козак Ю.Г.,Боденчук Л.Б. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посібник. За ред. Козака Ю. Г. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018 . 292 с.
 2. Mykola Zaets, Oleksandr Kovalenko. Features of innovative activity of industrial enterpraise in Ukraine. Social Economic Debates. Volume 7, Issue 1, Kiev. Chisinau, Katovice. New York. Tbilisi, 2018 С. 42 – 49.
 3. Заєць М.А., Борідько А.В. Стратегічні напрямки розвитку туристичного бізнесу в Одеському регіоні. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління. Том 17. Вип 1 (38). 2018. С. 53-72, фахова.

К.е.н., ст. викладач Боденчук Л. Б. 

1.Боденчук Л.Б., Козак Ю.Г., Заєць М.А. та ін. Зовнішньоекономічна діяльність. Навч. посібник. За ред. Козака Ю. Г. – Київ: «Центр учбової літератури», 2018 . 292 с.

2.Співавторство  зі  студенткою - магістранткою 

к.е.н., ст. викладач Боденчук Л.Б.  та Плачкова О. Х. Проблемні питання обліку основних  засобів.  Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. № 3 (39)  Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2018 р. С. 58-62  фахова стаття.

 

Викладач Мурашко І. С.

Наукові фахові статті:

1.Мурашко І.С. Оцінювання стійкого розвитку підприємств машинобудування: економічний аспект. Економіка і управління:науковий журнал.Вип.3 (79) Київ.   2018 р.  С. 46-53

2.Мурашко І.С. Оцінювання екологічного складника стійкого розвитку підприємств машинобудування: науковий погляд:економіка та управління. Вип. 3 (61) Дніпро. 2018 р. С. 55-63

3.Мурашко І.С. Визначення поняття «механізм стійкого розвитку підприємства». Бізнес-навігатор: науковий журнал. Вип. 6 (49). Херсон, 2018. С. 105–109.

 

                                                                                         2.Участь у конференціях, круглих столах, інше

Викладач Мурашко І. С. Підходи до формування показників стійкого розвитку. Тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування в сучасних умовах інтеграційних процесів у світовій економіці». Ужгород, 18–19 квітня 2018 р. С. 228–231.

Ст. викладач Куля І. Ф. 

Формування концепції управління людськими ресурсам. Аналітичний центр «Нова Економіка». Збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні проблеми сучасного менеджменту, бізнесу та фінансів». Частина І. Київ. 27 жовтня 2018 року. С.61-64.

 К.е.н., доцент Коваленко С.І., Терзи Д.С. Менеджмент развития корпоративной культуры морских ресурсов .Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічного розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі. Міжн. наук. - практ. конф., 20 квітня 2018 р. Збірник тез доповідей - Ізмаїл:  Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія», 2018.  С. 75 - 78. 

2.Коваленко С.І., Долгов В.В. Инновационный подход к тайм – менеджменту в условиях постмодерна: управляем хаосом. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічного розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі. Міжн. наук. - практ. конф., 20 квітня 2018 р. Збірник тез доповідей - Ізмаїл:  Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія», 2018.   С. 71 - 74.

3.Коваленко С.І., Яшний О.В. Методологія стратегічного аналізу підприємства  Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічного розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі. Міжн. наук. - практ. конф., 20 квітня 2018 р. Збірник тез доповідей - Ізмаїл:  Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія», 2018.   С. 82 - 87. 

4.Коваленко С.І., Хайнацький В.С. Модель стратегічного планування розвитку підприємств морської галузі. Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічного розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі. Міжн. наук. - практ. конф., 20 квітня 2018 р. Збірник тез доповідей - Ізмаїл:  Дунайський інститут НУ «Одеська морська академія», 2018.   С. 78 - 82.

5.Коваленко С.І. Трансграничные кластеры как фактор инновационного развития предприятий морской отрасли //Економіка підприємства: сучасни проблеми теорії та практики. Матеріали VІI міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 вересня 2018 р. Одеса: ОНЕУ, 2018. С. 67 – 68.

6.Kovalenko S.I. The synthesis of international economic integration theory and cluster concept //Anti-crisis management: State, Region, Enterprise. II International scientific conference, November 23th, 2018, Le Mans University, France, 2018.  P. 64-67.

7.Kovalenko S.I. Management by innovative development of the cross-border region on the basis of self-organizing structures.  II International scientific conference: Corporate governance: strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig, Germany: Baltija Publishing, 2018.  P. 153-155.

Викладачами кафедри Приходько О. Ю. та Баєвою Т.Д. був проведений  круглий  стіл на тему: «Можливості кредитування для бізнесу та населення» для студентів денної форми навчання  Придунайської філії економічних спеціальностей, який проходив у два етапи  у центральному  відділенні  Першого Українського міжнародного банку та у відділенні  найбільшого українського банку з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль".

Участь викладачів (Дакі Н. І., Боденчук Л. Б., Боденчук С. В., Баєва Т. Д., Куля І .Ф.,  Ліганенко І.В.,  Мурашко І .С. , Приходько О. Ю.) у конференції  «Управлінські аспекти судноплавної галузі: історичний досвід Дунайського пароплавства». Музей ПрАТ  «Українське дунайське пароплавство».  Ізмаїл.10 травня 2018 р.

Участь к.е.н., Боденчук Л.Б.  у круглому  столі на тему: «Місце малого бізнесу в  економіці Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку». Листопад 2018 року, Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Участь викладачів кафедри (Дакі Н. І., Боденчук Л. Б., Баєва Т. Д., Куля І .Ф.,  Ліганенко І.В.,  Мурашко І.С., Приходько О. Ю.) у підготовці та проведенні  Економічного марафону  «Геймерізація економічної  галузі, як шлях  підготовки фахівців» Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» протягом 2018 р.

К.е.н., доцент Ліганенко, к.е.н.  Боденчук Л.Б. та викладач Мурашко І. С. прийняли участь у ІІ Фестивалі   освітнього лідерства "Clever" м. Київ, який проходив в Київському університеті імені Бориса Грінченка, а саме  прийняли участь  в панельній дискусії на тему: «Як  викладач може підготувати фахівця до ринку праці майбутнього» . 2018 р.

 

  

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

1. Виконання наукових досліджень

Дисертації, навчальні посібники, монографії, наукові статті, участь у конференціях (міжнародних, вітчизняних)

Байрамова О.В.

1 - Феномен толерантності як складової професійної адаптації членів мультикультурного екіпажу суден // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: зб. наук. праць. – Вип.21. – Кн. 3. – Том III (77). – К.: - Гнозис, 2017. – С.109-122.

2 - Визначення аеродинамічних характеристик крил з кінцевими аеродинамічними поверхнями для малогабаритних безпілотних літальних апаратів корабельного базування / П.А. Глущенко, С.К. Демяненко, Ю.Г. Якусевич, О.В. Байрамова // Новітні технології : збірник наукових праць Приватного вищого навчального закладу «Університет новітніх технологій». – К.: ПВНЗ «Університет новітніх технологій», 2018. – Випуск 2 (6). – С. 104-109.

 

Балицький О.Ю.

1 - Розбудова закладів охорони здоров’я в містах Бессарабії (ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. 2018. Вип. 51. – С. 213-218.

 

Граматик Н.В.

1 - Деякі аксіологічні аспекти процесу формування екологічно мотивованої поведінки учнів школи-інтернату. – Матеріали ХХХІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. Вип. 33. – С. 203-205.

2 - Екологічне виховання учнів початкової школи засобами іноземної мови / Граматик Н.В. / Н.В. Граматик  // Матеріали 41 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 41. (28 листопада, 2018 р.).

3 - Деякі аспекти формування екологічно доцільної поведінки в учнів основної школи на уроках англійської мови / Н.В. Граматик // Матеріали 46 Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 46. - (17 листопада, 2018 р.).

4 - Формування екологічно вмотивованої поведінки учнів спеціалізованої школи-інтернату-військово-морського ліцею : навчально-методичний посібник. – Ізмаїл, 2018. – 59 с. (Затверджено до друку вченою радою Одеського обласного інституту вдосконалення вчителів. Витяг з протоколу №2 від 16 березня 2018 р.)

5 - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / Н.В. Граматик. – Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія «Педагогічні науки». – Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2018. – Вип. 42.

Публікації за кордоном (міжнародне видання):

6 - Природнича підготовка майбутніх учителів початкових класів у параметрах сучасної психолого-педагогічної науки. «Innovation in Science and Education: Challenges of our time» Collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. 2 Issue. – London IASHE 2017. - P. 224-227. (Публікація у фаховому виданні, внесеному до наукометричних баз Google Scholar, Ulrichs web Global Serials, Open Academic Journals Index (OAJI), Socrates impulse)

7 - Регіональний вектор природничої підготовки майбутніх учителів початкових класів у параметрах європейських стандартів вищої освіти. - Evropean humanitiesstudies: State and Society 4 (ІV). – 2017. – С. 100-114.

 (Index Copernicus, Google Academy, BazHum, Biblioteka Narodova (Polska)

 

Гуменникова Т.Р.

1 - Освітнє партнерство викладачів та студентів вишів, як шлях до соціальних змін // Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. – Вип. 7: Матеріали звітн. наук.-практ. конф. «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми» (29 листопада 2018 р.) ; IV Всеукр. наук.-практ. конф. «Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку України в умовах європейської інтеграції» (14 листопада 2018 р.) ; Міжнарод. наук. конф. «Сучасні аспекти модернізації освіти в Україні: стан, проблеми, тенденції розвитку» (7 грудня 2018 р.) / голова редкол. : М.Н.Курко. – 2018. – С. 327-330.

2 - Інтеграція процесу розробки комп`ютерних ігор з доповненою реальністю у компоненти Stream-освіти / Т.Р.Гуменникова, Т.А. Лугова, О.В.Блажко, Ю.Л. Трояновська,О І.Рященко // Вісник сучасник інформаційних технологій № 1,  2018. С.83-87.

3 - Характеристика домашнього насильства: відповідальність і наслідки / Т. Р.Гуменникова, А.С.Метіль // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. – 2018. -  № 35, том 2. - С. 12-15.

 

Мазоха І.С.

1 - Особливості прояву посттравматичних стресових порушень у військовослужбовців-учасників бойових дій / І.С.Мазоха // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни : міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. І.Маноха, Г.Собчук. – Том 1. – Варшава – Київ : ПАН-Гнозис, 2017. – С. 216-226.

2 - Ethnic Stereotypes and Attitudes of the Students of Ukrainian Danube Region // Journal of Danubian Studies and Research. 2018. - Vol 8, No 2. - Р. 92-102.

3 - Конфліктність  як  психологічний  чинник  розладів  у  міжособистісних стосунках // 4th International Scientific Conference  “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, Germany, 2018. - Р. 268-279.

4 - Психічне здоров’я як предмет психологічного дослідження // The 9th International conference Science and society (February 1, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2019. - Р. 671-683.

 

Огнєва О.М.

1 - Conjunctions, Cohesion And Semantic Relations / Шерон Ворден, О.М.Огнєва // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічні розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р., Ізмаїл). – Ізмаїл : ДІ НУ «ОМА», 2018. – С. 193-197.

 

Почепинская С.М.

1 - Problem of Speech Communication // Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків: СГ НТМ «Новий курс», 2018. - С. 69-70. (перекл. Проблема мовної комунікації)

 

Прокоф’єва Л.О.

1 - Психологія посттравматичного стресового розладу у військовослужбовців та шляхи корекції / Л.О. Прокоф’єва // Пост-травматичний стресовий розлад: дорослі, діти та родини в ситуації війни : міжнародне науково-практичне видання / заг. ред. І.Маноха, Г.Собчук. – Том 1. – Варшава – Київ : ПАН-Гнозис, 2017. – С. 278-289.

2 - Професійна компетенція викладача англійської мови в галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 46. - С. 287-290.

3 - Problems of Formation of Tolerance at Students of Higher Education Institutions in the Context of a Poly-national Region // Journal of Danubian Studies and Research - Vol. 8, No. 2/2018. – Р. 123-135.

 

Рященко О.І.

1 - Особливості STREAM-освіти на основі розробки розвиваючих комп`ютерних ігор з використанням сенсорів контролю рухів людини MS KINECT / Блажко О.А., Рященко О.І. // Тези доповідей ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції Р3М-2018 Project, Program, Portfolio Management, 7-8 грудня, 2018, Одеса, Україна. – Одеса : Балан В. О., 2018. – №2/1. – С. 11– 14.

- Методика створення реально доповненої віртуальності тренувальних вправ з м’ячем на основі сенсорного контролеру руху MS KINECT / Рященко О.І., Блажко О.А. // Тези доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності», Том 1, 13-14 грудня 2018 року, Батумі, Грузія. – Батумі : Publishing House “Kalmosani”, 2018. – С. 208– 210.

 

Тишик І.С.

1 - Робота над дисертацією. Тема: „Формування професійної готовності майбутнього викладача історії довиховання міжетнічної толерантності студентів в процесі навчання”  (спеціальність 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти) Н. кер.: д.п.н., професор Гуменникова Т.Р. Відбувся попередній захист на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (протокол №7 від 27.11.18)

2 - Тренінгові технології супроводу підготовки викладача історії в магістратурі до формування міжетнічної толерантності (організаційно-методичні рекомендації): Навчально-методичний посібник / Автор-укладач І.С.Тишик. - Кропивницький : «ПОЛІМЕД-Сервіс», 2018.

3 - Шляхи формування міжетнічної толерантності в поліетнічному освітньому просторі // International Journal of Innovative Technologies in Social Science 5(9),July 2018

 

2. Рецензування (дисертацій, монографій, підручників, навчальних посібників тощо)

Балицький О.Ю.

1 - на магістерську роботу студента гр. 65 факультету української філології та соціальних наук Ізмаїльського Державного Гуманітарного Університету Блізнак Степана Миколайовича  «Повсякденне життя міського населення Ізмаїлу (друга половина 1950- х – початку 1960- х рр.)».

2 - на магістерську роботу Бошкової Анастасії Олексіївни «Українсько-молдовські етнокультурні взаємини на сучасному етапі».

3 - на магістерську роботу Кірчиу Сабіни Олегівни «Традиційно-побутові паралелі українського і молдовського народів».

4 - на магістерську роботу Щуки Ємануїл Костянтинівни «Українсько-молдовські зв'язки в гуманітарній сфері: історико-трансформаційні зміни та перспективи».

 

Гуменникова Т.Р.

1 - відгук на автореферат дисертації  Цісюань Вей «Підготовка майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх закладах», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

2 - на магістерську роботу Ткачук А.А. «Шляхи виховання у студентства культури здоров’язбереження»

3 - на кваліфікаційну роботу «Своєрідність впливу мистецтва на субкультуру сучасної молоді» студентки ІДГУ Єгзарової В.І.

 

3. Участь у конференціях

Байрамова О.В.

1 - Науково-практична конференція «Теорія і практика військово-морської психології сьогодення» (ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 08.11.18 р., м. Ізмаїл).

 

Граматик Н.В.

1 - ХХХІІІ Міжнародна науково-практична інтернет конференція «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації» 28 лютого 2018 р. (м. Переяслав-Хмельницьк, Україна);

2 - Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Підготовка педагога ХХІ століття крізь призму ідей Василя Сухомлинського» з доповіддю: «Творча реалізація ідей В.О. Сухомлинського в екологічному вихованні учнів Нової Української школи» (22 травня, 2018р. м. Переяслав-Хмельницьк, Україна).

 

Гуменникова Т.Р.

1 - Придунайський регіональний науково-практичний семінар «Інновації в науково-педагогічній діяльності» (20 вересня 2018 р, м. Ізмаїл, ІДГУ)

2 - Науково-практична конференція «Теорія і практика військово-морської психології сьогодення» (ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 08.11.18 р., м. Ізмаїл)

3 - IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Науковий пошук студентів ХХІ ст.: актуальні питання гуманітарних і соціально-економічних наук» (15.11.18 р., ІДГУ)

 

Мазоха І.С.

1 - Науково-практична конференція «Теорія і практика військово-морської психології сьогодення» (ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 08.11.18 р., м. Ізмаїл).

2 - 4th International Scientific Conference  “Science progress in European countries: new concepts and modern solutions”, Germany, 2018.

3 - The 9th International conference Science and society (February 1, 2018) Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2019.

 

Огнєва О.М.

1 - Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні імперативи сучасного менеджменту та актуальні проблеми соціально-психологічні розвитку компетентнісних якостей фахівців морської галузі» (20 квітня 2018 р., Ізмаїл)

 

Прокоф’єва Л.О.

1 - науково-практична конференція «Теорія і практика військово-морської психології сьогодення» (ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 08.11.18 р., м. Ізмаїл).

 

Рященко О.І.

1 - ІIІ Міжнародна науково-практична конференція Р3М-2018 Project, Program, Portfolio Management (7-8 грудня, 2018, Одеса).

2 - I Міжнародна науково-практична конференція «Імперативи розвитку громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності», (13-14 грудня 2018 року, Батумі, Грузія).

 

Юревич О.Ю.

1 - Международный фестиваль "Арт-Практик. Дети" (Киев, 8-9 декабря 2018).

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри             __________________________   Байрамова О.В.

                                                                                                                          (підпис)

ua ru en