Циклова комісія з загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

 

 

     НАПРЯМИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ    

розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання новітніх технологій, різноманітних інноваційних форм і методів навчання;

формування політичних і соціальних компетенцій, пов’язаних зі здатністю брати на себе відповідальність, брати участь у спільному прийнятті рішень, у функціонуванні демократичних інститутів, регулювати конфлікти ненасильницьким способом;

формування компетенцій, що визначають здатність до життя в багатокультурному та багатонаціональному суспільстві, поширення клімату терпимості, здатність жити з людьми інших культур, мов та релігій, розуміти відмінності, поважати одні одних;

розвиток навичок володіння усним і письмовим спілкуванням, зокрема іноземними мовами;

формування компетенцій, пов’язаних з виникненням інформаційного суспільства, володінням новими технологіями, розумінням їх застосування, здатністю до аналізу й відбору зростаючих обсягів інформації;

формування компетенцій, що реалізують здатність і бажання неперервної, протягом усього життя, освіти як основи підтримання професійної конкурентоспроможності, адаптаційного потенціалу до суспільства, яке змінюється;

координація викладачами дослідницької та наукової роботи, самостійної й індивідуальної роботи студентів.

 

 

 

ua ru en