Асоціація випусників

Шановні випускники!

Роки професійного становлення та життєвих випробувань відділяють вас від останнього заняття в аудиторії та церемонії вручення дипломів. Але в пам’яті назавжди залишаються студентські роки, які були проведені в Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Нашим найбільшим багатством є випускники Філії. Ми завжди пам’ятаємо вас, раді вашим успіхам, пишаємося вашими досягненнями. Тому звертаємось до вас, наші дорогі випускники, незалежно від географії вашого перебування, посад, кар’єрного зросту – залишайтеся нашими, небайдужими до наших свят, проблем, здобутків!

Місія ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП»: стати каталізатором позитивних змін у підготовці конкурентоспроможного фахівця управління.

У 2020 році наша Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» відсвяткує 22-річчя зо дня заснування. За ініціативою групи випускників та за підтримки адміністрації підрозділу при Придунайській філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» створюється Асоціація випускників.

Мета її створення – об’єднання зусиль випускників усіх поколінь для розвитку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», збереження та примноження його традицій і духовних цінностей; захист законних соціальних, економічних, творчих та інших інтересів своїх членів, надання можливостей для працевлаштування студентам  під час навчання.

Головними цілями Асоціації є: сприяння ПФ ПрАТ «ВНЗ «МАУП» у підвищенні ефективності використання інтелектуального потенціалу випускників Придунайської філії і розширенні можливостей нашого навчального закладу з питань підготовки й перепідготовки кадрів, вдосконалення підготовки фахівців, яких потребує XXI століття.

Серед цілей Асоціації:

 1. Встановлення постійного дієвого зв’язку з випускниками Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», в тому числі з тими, які живуть і працюють за кордоном.
 2. Створення бази даних про випускників різних років для встановлення і розвитку зворотних зв’язків, обміну інформацією і сприяння у працевлаштуванні.
 3. Підвищення престижу Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» як навчального закладу.
 4. Сприяння підтримки дружніх, професійних та культурних зв’язків між випускниками Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 5. Залучення випускників до суспільного життя Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 6. Підтримка іміджу та презентація діяльності Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», використання досягнень випускників для розвитку навчально-виховного процесу та матеріально-технічної бази Філії.
 7. Зміцнення партнерських стосунків між членами Асоціації, як у межах України, так і за кордоном.
 8. Сприяння професійній орієнтації й підбору талановитої, творчої молоді для вступу до Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
 9. Сприяння у створенні умов для гармонійного розвитку особистості студентів і студентського самоврядування.
 10. Розширення зв’язків і стосунків Асоціації з іншими навчальними закладами.
 11. Сприяння участі членів Асоціації в міжнародних програмах навчання. 
 12. Сприяння поліпшенню змісту освіти, якості й ефективності підготовки фахівців, розвитку дуальної освіти.
 13. Сприяння стійкому зворотному зв’язку між випускниками та Придунайською філією ПрАТ «ВНЗ «МАУП»з метою своєчасного реагування на зміни до вимог щодо підготовки фахівців.

 

Ми впевнені, що діяльність Асоціації започаткує важливий етап у розвитку Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП», а спільні зусилля випускників різних поколінь, використання їх значного потенціалу сприятимуть зростанню його престижу.

 Сподіваємося, що сучасні комунікаційні засоби дозволять нам швидко створити базу даних випускників і забезпечать їхній постійний зв’язок з Придунайською філією ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Запрошуємо усіх, хто пам’ятає і цінує роки, проведені в стінах рідної альма-матер, стати членом Асоціації випускників Придунайської філії Міжрегіональної  Академії Управління Персоналом!