У Придунайській філії МАУП створено лабораторію дуального навчання

У Придунайській філії МАУП створено лабораторію дуального навчання

     Юрист- це не просто людина, яка орієнтується у правовому полі. Юрист – це митець, який переконаний у необхідності перемоги добра і установленні справедливості в суспільстві.

    Метою Придунайської філії МАУП є формування саме такого юриста.

    Здобуття студентами-правниками фахової підготовки високого рівня, не можливе без застосування у навчальному процесі інноваційних методик навчання. Одним із ефективних засобів підготовки фахівців є надання їм можливості застосувати і закріпити отриманні знання на практиці. Саме тому у МАУП утворено експериментальний підрозділ – Лабораторію дуального навчання, що діє на громадських засадах як база для практичного оволодіння знаннями, де студенти, надаючи правову допомогу громадянам, отримують можливість попрактикуватись у галузі права. Важливим і актуальним є запровадження спецкурсу «Методика проведення юридичного консультування громадян.»

У межах цілеспрямованої роботи із вдосконаленням методів підготовки правознавців 22 березня 2018 року за ініціативою кафедри права відбувся практикум студентів – правників на тему «Надання професійної правничої допомоги відповідно сучасним вимогам»

Розглянуто проблемні питання, що стосувались реформування професійної діяльності юристів, спрямованої  на сприйняття громадянам та юридичним особам шляхом надання правових (юридичних) послуг.

У практикумі брали участь студенти I-III курсів правничого напряму та викладачі кафедри права. Цікаву інформацію щодо сучасного стану реформування на  ниві надання юридичних послуг надала викладач кафедри В. Щокіна

Тетяна Усова, студентка II курсу Придунайської філії МАУП

ua ru en