Студенти-правники Придунайської філії МАУП активно долучаються до загальнонаціонального правопросвітницького проекту «Я маю право», який реалізується Міністерством юстиції у співпраці з системою безоплатної правової допомоги, територіальними органами юстиціїта з допомогою юридичних клінік.

         Правова просвіта - це система заходів у формі занять з різними категоріями населення, спрямованих на роз'яснен­ня їм їхніх прав та обов'язків, способів їх реалізації, форму­вання правової культури населення та подолання правово­го нігілізму.

      Важливим і актуальним у цій площині виявився створений на базі філії  експерементальний підрозділ – Лабораторія дуального навчання «Юридична клініка». Він діє на громадських засадах як база для практичного оволодіння знаннями. Студенти не тільки систематично займаютьсяза спец­іальною навчальною програмою «Методика проведення юридичного інтерв’ювання та консультування громадян», але і, надаючи правову допомогу громадянам, отримують можливість попрактикуватись у галузі права.

       Студенти розуміють: щоб бути потрібним дер­жаві та суспільству, потрібно отримати освіту і постійно по­повнювати свої знання. Складне сучасне життя вимагає ерудованих людей з високим рівнем професіоналізму, а щоб гідно триматися на його хвилях, досягти соціально­го добробуту та престижу, потрібно вчитися.

      Звичайно, юрист, окрім досконалого знання законодавчої бази, вміння її застосовувати на практиці, повинен бути непоганим психологом. Саме до юриста звертаються громадяни, щодо захисту їх прав та свобод, представлення інтересів.З метою ефективного здійснення юристами своєї діяльності, а саме надання правової допомоги, велике значення має спілкування юриста з громадянами з метою отримання потрібної інформації, яка має правове значення, вміння дохідливо інформувати громадян про їхні права та ще й  навчити, як ці права захищати.

         Студенти, що почали навчатитись за програмою такого спецкурсу, осягають вміння дотримуватись певної послідовності дій (алгоритму поведінки) в ході комунікації з людиною, що звернулася за правовою допомогою, прийоми постановки питань в ході співбесіди, вироблення позиції у справі і – головна мета – конкретне якісне консультування.Адже від того, наскільки точно людина сприйме пораду юриста, буде залежати ефективність його подальших дій з реалізації того чи іншого способу правової поведінки та захисту власних прав в сформованих умовах.

         Робота у цьому напрямку вже має певні результати. Маємо досить багато звернень жителів міста, які хотіли б отримати безоплатні, проте якісні і цілком кваліфіковані консультації з правових питань.

   Студенти-консультанти під керівництвом викладачівпісля детального вивчення справ осіб, які звернулисьза допомогою,дослідження чинногозаконодавства та юридичної практики у певній справі у період до 7 календарних днів, якщо справа не вимагає більшого терміну, надають конкретні повні письмові відповіді на поставлені питання. Жодне правове запитання не залишилося без уваги.

       Процес    взаємодії майбутніх юристів із своїми клієнтами з приводу життєвої проблеми, пошуку можливих правових варіантів її вирішення та їх наслідків, з'ясування шляхів і способів реалізації обраного варіанту сподобався і студентам, і їх наставникам, і особам, що звертались до юридичної клініки.

        Робота лабораторіїдуального навчання «Юридична клініка»Придунайської філії МАУП набирає обертів. Чіткі й зрозумілі поради, як діяти у конкретному правовому полі, коли твої права порушують, оспорюють або не визнають, вже викликали довір’я у жителів міста.

     Маємо надію, що наша діяльність сприятиме здійсненню метиправової просвіти - підвищення право­вої культури, формування світог­лядних переконань, утвердження законності та гуманних відносин.

 

 

 Викладач кафедри права   В. В.Щокіна