Кафедра суспільно-наукових дисциплін

Навчальний процес філії забезпечують три кафедри: кафедра економіки та менеджменту, кафедра права, кафедра суспільно-наукових дисциплін.

Цикл дисциплін соціально-гуманітарної, природничої підготовки та поведінкових дисциплін забезпечує кафедра суспільно-наукових дисциплін.

Кафедра суспільно-наукових дисциплін здійснює викладання дисциплін гуманітарного циклу для студентів усіх напрямів підготовки. До переліку дисциплін, які викладає кафедра входять: філософія, соціологія, політологія, культурологія, історія та культура України, загальна психологія, основи психології та педагогіки, етика та психологія ділових відносин, психологія управління і конфліктологія тощо.

Навчальний процес по кафедрі забезпечують 25 викладачів, серез яких: 1 професор (доктор педагогічних наук), 6 кандидатів  наук, 4 старших викладачі.

Організаційна документація

Склад кафедри

Методичні розробки (силабуси)

 

 

ua ru en