Список наукових статей НПП Придунайської філії ПрАТ "ВНЗ "МАУП", опублікованих у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus

Наприкінці навчального 2020-2021 року кафедри Придунайської філії підвели підсумки публікаційної активності викладачів у виданнях основних міжнародних наукометричних баз.

Список наукових статей, опублікованих у виданнях, індексованих у наукометричних базах Scopus, Web of Science та Index Copernicus

assets/files/ssopus-spisok-statej-npp-filii-1.pdf

ua ru en