Науково-дослідна робота студентів (2019 рік)

 

 

Кафедра права

На протязі  2019р.   кафедра продовжувала працювати над  науковою тематикою «Актуальні проблеми юридичної науки на сучасному стані» (згідно п.2.30.30 завдання). Для розвитку цієї теми були здійсненні наступні заходи:

В по-перше, науково-педагогічні працівники працювали зі студентами в рамках вдосконалення студентської майстерності  відповідно до   Наказу МОН № 1010 від 18.09.2018 року «Про Всеукраїнський конкурс наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у   2018-2019 н.р.» та Розпорядження по ПрАТ «ВНЗ»МАУП  від 18.09.2018року № 37-р «Про заходи щодо  підвищення результатів участі студентів академії у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та    Всеукраїнський студентській олімпіаді». Аспекти цієї діяльності неодноразово обговорювались на засіданні кафедри. На кафедрі була створена конкурсну комісію у складі: Переверза О.Я., Метіль А.С., Кулава М.К., яка здійснювала рецензування робіт, перевірку на антиплагіат та визначились, які роботи будуть направлені на Всеукраїнський конкурс робіт до базових вузів. 29.01.2019 року в результаті роботи комісії були визначені дві роботи:  студентки Недєвой  Н. на тему: «Боротьба з недобросовісною конкуренцією  в діяльності телекомунікаційних операторів», науковий керівник цієї роботи  к.ю.н., в. о. доцента кафедри Стрілець Г. О. та робота Булгару В. на тему: «Дисципліна праці», науковий керівник цієї роботи викладач Ніколенко Л.І. Роботи були відповідають вимогам направлені до Національного університету «Одеська юридична академія». 23.04.2019 року на засіданні кафедри обговорювались   результати участі студентів кафедри права  у Всеукраїнському  конкурсі  з наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук в 2018-2019 навчальному році у Національному університеті «Одеська юридична академія». Робота студентки групи Ф 241 9-15  Б1П (4.0 д.)  Недєвої Нелі набрала по рецензіям  39 (не рекомендована до захисту) та 60 балів (рекомендована до захисту), а сумарно 96 балів (80 місце в рейтингу робіт). Робота студентки групи Ф 241 9-16 Б1П (4.0 д.) Булгару Віолета набрала по рецензіям  26 (не рекомендована до захисту) та 49 балів (не рекомендована до захисту), а сумарно 75 балів (123 місце в рейтингу робіт).

По друге, 12 квітня 2019 року студентка Недєва Неллі Анатоліївна взяла учать в III  Міжнародної науково-практичній конференції на тему: «Інноваційні підходи розвитку компетентних якостей фахівців в умовах професійного становлення» з темою доповіді: «Проблеми притягнення до адміністративної  та кримінальної відповідальності за забруднення моря», по результатом якої були опубліковані тези (науковий керівник викладач кафедри Кулава М.К.).

По-третє, на кафедрі працювала студентська проблемна група «Актуальні проблеми кримінального права України» у складі 7 студентів. Керівник Кулава М. К.

В четвертих, традиційно до дня науки, 18.04.2019 року  на кафедрі права для студентів спеціальності «Право» була проведена студентська науково-практична конференція«Актуальні проблеми  правозастосування законодавства в Придунайському регіоні, на Україні та міжнародному просторі». Оргкомітет з підготовки конференції був представлений к. ю. н, зав. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» Переверзою Оленою Яковлівною, викладачами кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» ФіліповоюНаталєю Андріївною та Кулавою Марією Костянтинівною.  Відкрила конференцію директор філії, професор Гуменникова Тамара Рудольфівна. В програмі конференції були заслухані доповіді наступних студентів: 

1)Делігіоз Олени «Проблематика відшкодування моральної шкоди» (науковий керівник: викладач Філіпова Н. А.); 

2)Дімова Георгія «Кримінальна відповідальність за домашнє насильство, ст. 126 – 1» (науковий керівник: викладач Кулава М .К.); 

3)Недєвої Нелі  «Боротьба з недобросовісною конкуренцією в діяльності телекомунікаційних операторів» (науковий керівник: к.ю.н, в.о. доцента Стрілець Г. О.); 

 4)Булгару Віолети «Трудова дисципліна»(науковий керівник: викладач Ніколенко Л. І.);  Кара Максима «Адвокат у цивільному процесі» (науковий керівник: викладач Щокіна В. В.); 

5)Козельського Мирослава «Правовий захист прав суб’єктів підприємництва» (науковий керівник: викладач Андрончик Ю. М.); 

6)Найдюк Валерії «Охорона праці жінок» (науковий керівник: к.ю.н. Метіль А. С. ); Терзі Олександра  «Вимоги щодо відбору кадрів для служб безпеки, мотивація та заохочення»(науковий керівник: викладач Щокіна В. В.);

7)Сюрма Зінаїди «Організація служби безпеки підприємств та основні напрями її діяльності» (науковий керівник: викладач Щокіна В. В.). 

Усі учасники конференції отримали грамоти за підготовлені доповіді та благодарність адміністрації.

По п’яте,24.10.2019 року на кафедрі на базі Придунайської філії  був проведено круглий стіл по тематиці «Деонтологічні проблеми юридичної професії». В оргкомітеті  були задіяні : Переверза Олена Яковлівна, к. ю. н, зав. кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;Стрілець Галина Олександрівна, к.ю.н., в.о. доцента кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»;Ніколенко Лілія Іванівна,викладач кафедри права Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП».К.ю.н. Переверза Олена Яковлівна, викладач Ніколенко Лілія Іванівна привітали присутніх з вступним словом.

Були представлені   виступи наступних студентів:

1)Бондаренко Дар’яВікторівназ доповіддю «Професіограма  та психограмасудд»(науковий керівник: к.ю.н. Переверза О. Я);  

2) Гончар Євгеній Сергійович з доповіддю «Професійно-психологічні  аспекти  професійної діяльності прокурора»(науковий керівник: к.ю.н. Переверза О. Я.)  

3) Мітропов Владислав Віталійович з доповіддю «Професійні відхилення в діяльності юристів та способи  їх  попередження»(науковий керівник: викладач Ніколенко Л. І.)

4)ІщенкоВіталійВолодимировичз доповіддю «Професійні комунікації юриста»(науковий керівник: викладач Щокіна В .В.)

5)Чепой Г.,  Богдан А., Димитров Г., Златєва  А. розповідали по темі «Чому саме професія - юрист?»(Тьютор І курсу  к.ю.н., в.о. доцента Стрілець Галина Олександрівна)

Підведення підсумків  круглого столу здійснилак.ю.н., в.о. доцента Стрілець Галина Олександрівна

 

Кафедра економіки та менеджменту

Науково-практичні конференції

1.Гуцан М. Р. Фактори  впливу на формування механізму стійкого розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи». Миколаїв, 15 листопада 2019 р. С. 175-177.  Науковий керівник Мурашко І.С.

2.Колісніченко А. С. Основні проблеми у сфері міжнародного маркетингу. І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція Проблеми та перспективи державного розвитку України: Європейський вимір. 2019 р. м. Київ   ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Керівник Мурашко І.С. 

Участь у круглих  столах, проектах, інше

 1. Участь студентів 3 курсу економічних спеціальностей у круглому столі на тему «Трудові відносини».  Ізмаїльський   міськрайонний    центр  зайнятості , травень 2019 року.
 2. Участь студентів денної форми навчання економічних спеціальностей у круглому столі на тему: «Можливості кредитування для бізнесу та населення»,  який проходив у два етапи  у центральному  відділенні  Першого Українського міжнародного банку та у відділенні  найбільшого українського банку з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль".
 3. Студенти ІІІ курсу денного відділення. взяли участь у фестивалі науки та арт-проектів з нагоди Всеукраїнського дня наук, а саме відвідали дебати, присвячені тематиці "Вплив маркетингу на формування суспільної думки і поведінки людини". Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 15 травня 2019 р.
 4. Студенти філії економічних спеціальностей Атанасов М. та Делі Ю. взяли участь у тренінгу з інкубації бізнесу (навчальна програма «Бізнес-інкубатор 2.0 Ізмаїл») під керівництвом к.е.н., в. о. доцента Боденчук Л. Б., квітні 2019 р.  (Проект  «Тривалій економічний підйом для миру» Благодійного фонду «Карітас Одеса УГКЦ» ).

 

Участь студентів у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р.

Доповіді студентів:

1.Сікорська Л.О.  Ознаки інноваційно-активних підприємств. Науковий керівник к.е.н, доцент Боденчук Л. Б.

2.Карликова Д.І. Фінансування інноваційної діяльності. Науковий керівник к.е.н, доцент Боденчук Л. Б.

3.Стойнова  М.Г. Визначення необхідності інноваційної діяльності на підприємстві. Науковий керівник викладач Боденчук С. В.

4.Погребний О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Науковий керівник  ст. викладач Дакі Н. І.  

5. Бондатій Д.В. Місце маркетингу інновацій у формуванні програм розвитку підприємства. Науковий керівник викладач Приходько О. Ю.

 

Участь у ІІІ турі Всеукраїнського  конкурсу  студентських наукових робіт

Студенти взяли участь у ІІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Роботи були направлені  до  Національної  академії статистики, обліку і аудиту м. Київ. 

  1)  Кирилова Світлана    Петрівна    ТУ  пд. 8-18 М1ООП (1.6 здс)   тема:    Зарубіжний вплив на облікову модель України, керівник  Мурашко І. С.   Спеціальність «Облік і оподаткування» . Результат  132 б.                                                                                 

2) Кучеренко Юлія     Олександрівна  тема: Регістри бухгалтерського обліку малих підприємств, керівник Боденчук С. В.    ТУ  пд. 8-18 М1ООП (1.6 здс ). Спеціальність «Облік і оподаткування» . Результат  98 б.                                                                                         

3)Олєйник  Олена   Вікторівна тема: Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні, керівник Боденчук Л. Б.    ТУ  пд. 8-18 М1ООП (1.6 здс).     Спеціальність «Облік і оподаткування» . Результат  73 б.

 

Наукові статті студентів

 1. Везенкова О.В. Становлення та розвиток підприємницької діяльності в Україні. Аналітичний  центр "Нова Економіка", збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку. Київ. 28 вересня 2019 р. С.85-89. Науковий керівник Куля І .Ф.
 2. Гончарова О.О. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності. Аналітичний центр "Нова Економіка", збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку. Київ. 28 вересня 2019 р. С.90-94. Науковий керівник Куля І .Ф.
 3. Мошев В.А. Становлення та розвиток корпоративного управління на сучасному етапі. Аналітичний центр "Нова Економіка", збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку. Київ. 28 вересня 2019 р. С.94-97. Науковий керівник Куля І .Ф.
 4. Юревич О.І. Технология разработки бизнес-плана. Аналітичний центр "Нова Економіка", збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку. Київ. 28 вересня 2019 р. С.102-105.  Науковий керівник Куля І .Ф.
 5. Усачова К.Р. Лізинг як форма підприємницької діяльності. Аналітичний центр "Нова Економіка", збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку. Київ. 28 вересня 2019 р. С.98-101.   Науковий керівник Куля І.Ф.
 6. Мікава М. С. Аналіз ризиків промислового підприємства. Матеріали IV  Міжнародної науково-практичної  конференції. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-,  мезо- і мікрорівнях економіки. Дніпро. 09 листопада 2019 р. С. 97-101. Науковий керівник Приходько О. Ю.
 7. Ровенчак К.Н. Аналіз і перспективи розвитку тенденцій світової економіки. Матеріали IV  Міжнародної науково-практичної  конференції. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-,  мезо- і мікрорівнях економіки. Дніпро. 09 листопада 2019 р. С. 27-30.  Науковий керівник Приходько О. Ю.
 8. Гуцулюк А. В. Особливості використання маркетингу в супермаркетах. Матеріали IV  Міжнародної науково-практичної  конференції. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-,  мезо- і мікрорівнях економіки. Дніпро. 09 листопада 2019 р. С. 224-227. Науковий керівник Приходько О. Ю.
 9. Драгой А.І.Ефективність управління персоналом на підприємстві. Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 листопада 2019 року).  Східноукраїнський інститут економіки та управління.  Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. С.24. Науковий керівник Приходько О. Ю.

 

 

Кафедра суспільно-наукових дисциплін 

Науково-дослідна робота студентів

1. Публікації

 

1 - Актуальні проблеми застосування асоціативно-метафоричних карток / Н.О.Петрусенко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : матеріали XXVI Міжнародної науково-практ. інтернет-конференції (м. Вінниця, 21 січня 2019 р.). – 2019. – Ч. 10. – С. 58-62.

(науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

2 - Соціально-психологічний тренінг у сфері професійної підготовки фахівців морських спеціальностей / Н.Барановська // ІІІ Міжнародна науково-практ. конф. "Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення" (12-13 квітня 2019 р., м. Ізмаїл) : зб. тез доповідей / відповід. за випуск В.І.Чимшир. - Ізмаїл : ДІ НУ "ОМА", 2019. - С. 66-69. (науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

3 - Психічне здоров'я членів екіпажу на судні / Т.Усова // ІІІ Міжнародна науково-практ. конф. "Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення" (12-13 квітня 2019 р., м. Ізмаїл) : зб. тез доповідей / відповід. за випуск В.І.Чимшир. - Ізмаїл : ДІ НУ "ОМА", 2019. - С. 69-72.

(науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

 

2. Участь у конференціях

 

1 - XXVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки» (м. Вінниця, 21 січня 2019 р.).

(публікація доповіді студентки Петрусенко Н.О., науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

2 - Регіональна науково-практична конференція «Проблема булінгу в сучасному освітньому середовищі» (21 березня 2019 р., ІДГУ).

(три усні доповіді студентів, науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

3 - ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Innovative Approaches For the Development of Competencies of Specialists Under Conditions of Professional Development» («Інноваційні підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах професійного становлення») (м.Ізмаїл, 12-13 квітня 2019 р., ДІ НУ «ОМА»).

 (публікація доповідей студентки Барановської Н., Усової Т., науковий керівник проф. Гуменникова Т.Р.)

4 - Круглий стіл «Від козаків до кіборгів» до Дня пам’яті героїв Крут (29.01.2019 р., ІДГУ).

(усна доповідь студента, науковий керівник к.п.н. Тишик І.С.)

 

3. Набуття додаткових компетенцій

 

1 – (студентка денного відділення Т.Усова) завершено онлайн-курс «Запобігання торгівлі людьми» (тривалість 15 годин). Курс розроблений Координатором проектів ОБСЄ в Україні та студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Уряду Канади та Місії США при ОБСЄ.

Сертифікат від 17.03.2019 р.

2 – (студентка денного відділення Д.Думбрава) завершено онлайн-курс «Сексуальна освіта». Доступ до курсу надано навчальною онлайн-платформою Prometheus.

Сертифікат від 24.10.2019 р.

 

  

 

Завідувач кафедри             __________________________   Байрамова О.В.

                                                                                                                          (підпис)

ua ru en