Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу за 2019 рік

Кафедра суспільно-наукових дисциплін

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри суспільно-наукових дисциплін за 2019 рік

Науково-дослідна робота кафедри права за 2019 рік

Науково-дослідна робота науково-педагогічних працівників кафедри права за 2019 рік 

                         

Науково-дослідна робота кафедри економіки та менеджменту за 2019 рік

 К.е.н., доцент Заєць М. А. 

Заєць М.А. Розділ 6. Зовнішньоекономічна діяльність регіону.С. 77-99. Навчальний посібник. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств.  За ред. Ю.Г. Козака. Київ. ЦУЛ. 2019. С. 292.

Заєць М.А. С.Б. Колодинський, О.В. Захарченко. Вільні економічні зони в сучасній системі зовнішньоекономічних зв’язків. Ринкова економіка: Сучасна теорія: практика управління. Том 18. Випуск 3 (43) 2019. Одеса ОНУ 2019.   С.70 – 85.

Mykola Zaets. Quality of interaction as a base of subordinates compliance with leader basics of power (P. 105-111)  Mykola Zaets, Olexander Kovalenko, Olena Stanislavyk [World economy and international economic relations. International Scientific Collection. Volume II] / Scientific editors: Y. Kozak, T. Shengelia, A.Gribincea. Kyiv: CUL, 2019. 138 p.

К.е.н., доцент Ліганенко І. В.  

Iryna Liganenko, Olha Frum, Alla Kostyrko, Tetiana Tkachuk. IMPROVIHG STAFF STIMULATION SYSTEMS CAUSAL- CONSEQUENCE APPROACH.International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 03, March 2019. P. 199-206.

Liganenko I.V.  Countries with transition economies training manual, “Economy of foreign countries”, Education by Y. Kozak, A. Gribincca. KYIY - CHISINAU. 2019. Р. 316 (розділу IV).

Liganenko I.V. The National Economies in the World Economic System. Training manual, “Economy of foreign countries”, Education by Y. Kozak, T. Shengelia. Kiev-Tbilisi. 2019. P. 206 (розділ І).

Ліганенко І. В. Управління розвитком інвестиційно-будівельної сфери регіону: монографія / під ред. О.В. Захарченка, О. В. Дарушина. Одеса: ОДАБА. 2019 р. 156 с. (Розділ ІІ).

Ліганенко І. В. Надточій А. С. Управління підприємствами фармацевтичної галузі на основі логістичних підходів. Науковий вісник УжНУ. Вип. 28. 2019.

Ліганенко І. В.Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання курсових робіт. Укладачі: к.е.н., доцент Ліганенко І. В. та к.е.н., в.о. доцента Боденчук Л. Б. для ОР –бакалавр, магістр. м.Ізмаїл, 2019. C.19.

Ліганенко І. В.Методичні рекомендації щодо виконання програми навчальної практики для студентів ІІ  курсу  напряму підготовки «Менеджмент», укладачі: к.е.н., в. о. доцента  Боденчук Л. Б., к.е.н., доцент Ліганенко І. В. – Ізмаїл -2019 р.С.30

Участь у журі  конкурсу «Мала академія наук України» Наказ Ізмаїльської міської ради Відділу освіти від 29.10.2019 № 284.

Участь  у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р.

К.е.н. Боденчук Л. Б. 

Bodenchyuk L. B. MODELLING INSTRUMENTS IN RISK MANAGEMENT. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET).Volume:10,Issue:1, Pages:1561-1568. (20.04.2019)

Боденчук Л. Б., Радіонова М. І. Підвищення конкурентоспроможності медичних закладів за допомогою елементів стратегічного менеджменту. Причорноморські економічні студії. Вип. 47. 2019.

Боденчук Л.Б., Каплієнко М.В. Стратегічне планування розвитку територій як інструмент реалізації нової регіональної політики Науковий журнал «Публічне управління і адміністрування в Україні». Випуск 13, м. Одеса 2019 р. с.19-22

Боденчук Л.Б. Управління розвитком інвестиційно-будівельної сфери регіону: монографія / під ред. О. В. Захарченка, О. В. Дарушина. Одеса: ОДАБА, 2019 р. 156 с.(Участь у розробці 2 розділу).

Боденчук Л.Б.Методичні рекомендації щодо виконання програми навчальної практики для студентів ІІ  курсу  напряму підготовки «Менеджмент», укладачі: к.е.н., в. о. доцента  Боденчук Л. Б., к.е.н., доцент Ліганенко І. В. – Ізмаїл -2019 р.С.30.

Боденчук Л.Б.Методичні рекомендації щодо критеріїв оцінювання курсових робіт. Укладачі: к.е.н., доцент Ліганенко І. В. та к.е.н., в.о. доцента Боденчук Л. Б. для ОР –бакалавр, магістр. м.Ізмаїл, 2019. C.19

Боденчук Л.Б.Методичні рекомендації щодо підготовки і написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Укладачі: кандидат економічних наук , в.о. доцента Боденчук Л.Б., викладач Мурашко І. С. Ізмаїл,2019.С. 24.

Bondarenko Svitlana, Bodenchuk Liliya, Krynytska Oksana and Gayvoronska Inna,Modelling Instruments in Risk Management, International Journal of Civil Engineeringand Technology , 10(01), 2019. Р. 1561-1568.

Боденчук Л. Б., Погребний О. О. Інвестиційне забезпечення розвитку підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи». 15 листопада 2019. Миколаїв. С. 165-167.

Боденчук Л. Б., Мурашко І.С. Оптимізація «трудових» витрат: правовий аспект. Приазовський економічний вісник.  Вип. 1 (12). 2019. С.195-199  URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-12)

Міжнародне стажування  в «Сentral European Education Institute»  у Чехіі в червні 2019 р.Міжгалузевий інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів, свідоцтво ПК 01597997\81034-18, тема «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці», 07.12.2018 р. 

Отримання сертифікату В2 з англійської мови 09.03.2019 р.

Участь к.е.н, доцент Боденчук Л. Б. у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р.

Підготовка  студентів до участі у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства":

1.Сікорська Л.О.  Ознаки інноваційно-активних підприємств. Науковий керівник к.е.н, доцент Боденчук Л. Б.

2.Карликова Д.І. Фінансування інноваційної діяльності. Науковий керівник к.е.н, доцент Боденчук Л. Б.

 

 Викладач Мурашко І. С. 

  1. 12. 2019 р. Мурашко І. С. захищено кандидатську дисертацію зі спеціальності: 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами діяльності)  на тему: Формування механізму стійкого розвитку підприємств  машинобудування.  Захист відбувся  у ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Мурашко І.С., Каткова Н.В. Алгоритм реалізації механізму стійкого розвитку підприємства. Бізнес-Інформ, 2019 р. № 2. С. 271-276.

Мурашко І. С. Етапи впровадження механізму стійкого розвитку підприємств машинобудування. Středoevropský věstníkprověduavýzkum. Вип. 4 (56). Praha, 2019. С. 50–55.

Мурашко І.С., Боденчук Л. Б. Оптимізація «трудових» витрат: правовий аспект. Приазовський економічний вісник.  Вип. 1 (12). 2019.  С.195-199    URL: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-12)

Мурашко І.С. Звітність зі стійкого розвитку як засіб відображення ефективності механізму стійкого розвитку підприємства. Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні наукові погляди на економічні механізм стимулювання соціально-економічного розвитку». Ужгород. 2019. С. 99-101.

Мурашко І. С., Гуцан М. Р. Фактори  впливу на формування механізму стійкого розвитку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи». Миколаїв. 15 листопада 2019 р. С. 176-177.

 Мурашко І. С., Каткова Н. В. The forming of scenarious of enterprise development on the basis of four-level indicator of sustainable developmemt. Технологічний аудит і резерви виробництва. Вип. №2/4 (46). Харків, 2019. С.4-10.

Мурашко І. С. Методичні рекомендації щодо підготовки і написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Укладачі: кандидат економічних наук , в.о. доцента Боденчук Л.Б., викладач Мурашко І. С. Ізмаїл,2019.С. 24.

Методичні рекомендації щодо підготовки і написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Аудит» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Укладачі:  викладач Мурашко І. С. Ізмаїл,2019.С.24.

Методичні рекомендації щодо підготовки і написання та захисту курсової роботи з дисципліни «Організація і методика аудиту» для спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Укладачі: викладач Мурашко І. С. Ізмаїл,2019.С.16.

 Викладач Боденчук С. В. 

Боденчук С. В., Бондатій Д. В. Інноваційний маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Облік, аналіз і аудит: тренди та перспективи». 15 листопада 2019. Миколаїв. С.167-170.

Участь  у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р.

Підготовка студентки до участі у круглому столі "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства".

Стойнова  М.Г. Визначення необхідності інноваційної діяльності на підприємстві. Науковий керівник викладач Боденчук С. В.

 

Ст. викладач Куля І. Ф. 

Програма   виробничої (переддипломної) практики для студентів  спеціальності «Менеджмент організацій» за ОР – бакалавр. Укладач: ст. викладач Куля І. Ф.  Ізмаїл, 2019. 31 с.

Методичні рекомендації з підготовки і захисту курсової роботи з дисципліни «Менеджмент» 2019 р. 24 с.

Програма виробничої  практики для студентів 3 курсу напряму  підготовки «Менеджмент» та «Управління персоналом економіка праці».  Укладачі: Куля І.Ф., Дакі Н.І.  Ізмаїл, 2019. 44 с.

Куля І. Ф. Формування концепції управління людськими ресурсами: Аналітичний центр "Нова Економіка» м. Київ. Жовтень, 2019  р. С.61-65.

Куля І. Ф., Везенкова О.В. Становлення та розвиток підприємницької діяльності в Україні. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. (м.Київ,  28 вересня 2019.) Київ: Аналітичний центр «Нова економіка». 2019. С85-89.

Куля І. Ф.,Гончарова О.О. Франчайзинг як форма підприємницької діяльності.  Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. (м.Київ,  28 вересня 2019.) Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019. С. 90-93.

Куля І. Ф.,Мошев В.А. Становлення та розвиток корпоративного управління на сучасному етапі. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. (м.Київ,  28 вересня 2019.)  Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019. С.94-97.

Куля І. Ф., Усачова К.Р. Лізинг як форма підприємницької діяльності.Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. (м.Київ,  28 вересня 2019.)  Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019. С. 98-101.

Куля І. Ф., Юревич О.І.Технология розробки бізнес-плану. Міжнародні, нормативні та управлінські аспекти соціально-економічного розвитку: збірник наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих учених. (м.Київ,  28 вересня 2019.)  Київ: Аналітичний центр «Нова економіка», 2019. С. 102-105.

Куля І .Ф. взяла участь у  II Придунайському фестивалі психолого-педагогічних інновацій.Робота у тренінговій  програмі «Тайм-менеджмент успішної людини».  Iзмаїльський державний гуманітарний університет. 25 січня 2019 р.

Куля І .Ф. Підготовка та проведення   круглого столу  на тему:  «Трудові відносини» у Ізмаїльському  центрі зайнятості за участю студентів економічних спеціальностей денного відділення. Травень  2019 р.

Ст. викладач Дакі Н. І. 

Дакі Н. І. взяла участь у  II Придунайському фестивалі психолого-педагогічних інновацій.Робота у тренінговій  програмі «Тайм-менеджмент успішної людини».  Iзмаїльський державний гуманітарний університет. 25 січня 2019 р.

Програма виробничої  практики для студентів 3 курсу напряму  підготовки «Менеджмент» та «Управління персоналом економіка праці».  Укладачі: Куля І.Ф., Дакі Н.І.  Ізмаїл, 2019. 44 с.

Програма навчальної  практики для студентів напряму  підготовки 051 Економіка.   Укладач: Дакі Н.І.  Ізмаїл, 2019. С. 18.

Дакі Н. І. Підготовка та проведення   круглого столу  на тему:  «Трудові відносини» у Ізмаїльському  центрі зайнятості за участю студентів економічних спеціальностей денного відділення. Травень  2019 р.

Участь Дакі Н. І.  у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р.

Підготовка  студента до участі у  круглому столі "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства".

Погребний О. О. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємства. Науковий керівник  ст. викладач Дакі Н. І.  

Викладач Баєва Т. Д. 

Баєва Т. Д. Підготовка та проведення круглого столу на тему: «Можливості кредитування для бізнесу та населення» на базі відділення найбільшого українського банку з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль". Ізмаїл. Травень 2019 р.  

Викладач Приходько О. Ю. 

Приходько О. Ю., Ровенчак К. Н. Аналіз  і перспективи розвитку тенденцій світової економіки. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.). Дніпро: ПДАБА, 2019.С. 27-30.

Приходько О. Ю., Мікава М. С. Аналіз ризиків промислового підприємства. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.).  Дніпро: ПДАБА, 2019. С.97-101.

Приходько О. Ю., Гуцулюк А. В. Особливості  використання маркетингу в супермаркетах. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 9 листопада 2019 р.).  Дніпро: ПДАБА, 2019. С. 224-227.

Приходько О.Ю., Драгой А.І.Ефективність управління персоналом на підприємстві. Наукові погляди на вдосконалення економіки: перспективи та розвиток: збірник матеріалів IIІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 16 листопада 2019 року). – Східноукраїнський інститут економіки та управління.  Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2019. С. 24.

Приходько О. Ю. взяла участь у Всеукраїнській  тренінговій  компанії «Основа» «Подорож до великого успіху».2019 р.

Приходько О. Ю.  Підготовка та проведення  круглого столу на тему: «Можливості кредитування для бізнесу та населення» у центральому відділенні Першого Українського міжнародного банку. Ізмаїл. Квітень 2019 р. 

Підготовка студента до участі  у круглому  столі  за темою: "Актуальні проблеми розвитку інноваційного підприємства". Ізмаїльський  державний  гуманітарний університет. 31 жовтня 2019 р. Студент Бондатій Д.В.  тема доповіді: Місце маркетингу інновацій у формуванні програм розвитку підприємства. Науковий керівник викладач Приходько О. Ю.

 

 

ua ru en