Оголошення та вакансії

Оголошення про конкурс
    Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача кафедри суспільно-наукових дисциплін.
    У конкурсі на посаду завідувача кафедри суспільно-наукових дисциплін можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.
 
    Претендент на посаду подає такі документи:
1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч (зразок заяви надає секретар Конкурсної комісії);
2) заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;
3) дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
4) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;
5) копію паспорта громадянина України ;
6) список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;
7) матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.
Оригінали документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання претендент надає особисто.
 
    У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади є штатним науково-педагогічним працівником Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:
1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч;
2) список наукових праць з часу останнього обрання;
3) копії матеріалів про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку;
4) звіт за попередній період роботи.
Термін подання документів – до 04 жовтня 2021 року.
Документи подавати на адресу: м. Ізмаїл, вул.Клушина, 3-а, Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Телефон для довідок: 06751974030676015339.

Вакантні посади Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

   – викладач правових дисциплін (галузь знань 26 «Цивільна безпека», спеціальність 262«Правоохоронная діяльність», освітній рівень – магістр);

  – завідувач кафедри права (вимоги – особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років).

  Звертатися на адресу: м. Ізмаїл, вул.Клушина, 3-а, Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Телефон для довідок: 0675197403, 0676015339.

 

ua ru en