Оголошення та вакансії

Оголошення про конкурс

Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП» оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

  • – викладача психологічних дисциплін;
  • – викладача правових дисциплін;
  • – викладача математики;
  • – викладача фізики;
  • – викладача біології, анатомії та фізіології.

 

Претендент на посаду подає такі документи:

1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч (зразок заяви надає секретар Конкурсної комісії);

2) заповнений особовий листок з обліку кадрів та власноруч написану автобіографію;

3) дві фотокартки розміром 4 x 6 см;

4) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, засвідчені у встановленому законодавством порядку;

5) копію паспорта громадянина України ;

6) список наукових праць, які свідчать про професійний рівень претендента;

7) матеріали про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку, дипломи, сертифікати, свідоцтва та інші передбачені чинним законодавством України документи.

 Оригінали документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання претендент надає особисто.

 У випадку, коли претендент на зайняття вакантної посади є штатним науково-педагогічним працівником Придунайської філії ПрАТ «ВНЗ «МАУП» або працював на посаді за сумісництвом, він може подати на конкурс документи за скороченим переліком:

1) заяву на ім’я директора про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) список наукових праць з часу останнього обрання;

3) копії матеріалів про підвищення кваліфікації (стажування), перепідготовку;

4) звіт за попередній період роботи.

Термін подання документів – один місяць з дня опублікування оголошення – до 20 серпня 2020 року.

Документи подавати на адресу: м. Ізмаїл, вул.Клушина, 3-а, Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП». Телефон для довідок: 0675197403, 0676015339.

Викладач кафедри. У конкурсі на посаду викладача кафедри можуть брати участь громадяни України які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), відповідальні, комунікабельні, творчі, ініціативні, дисципліновані.

Завідувач кафедри. У конкурсі на посаду завідувача кафедри можуть брати участь громадяни України які мають повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст), науковий ступінь доктора (кандидата) наук, вчене звання професора (доцента), стаж науково-педагогічної роботи – не менше 2 років.

 

ua ru en